Kaatuneet

Kaatuneet

Miksi sodissa kuolleista sotilaista puhutaan kaatuneina? Käytetäänkö termiä muualla kuin Suomessa?

5 vastausta

Kaatuneet on hienompi ilmaus sanoille "kuollut" tai "surmansa saaneet". Lisäksi sana "kaatuneet" rajaa tapahtuman sotakentälle.

Samaa ilmaisua käytetään myös ruotsissa ja englannissa.

Kommentit (0)
17.10.201618:56
23595
66

Pitkän linjan kielentutkija Erkki Lyytikäinen on käsitellyt aihetta uudessa kirjassaan Sanotaan tyyliin näin. Kirjoituksia kielen ilmiöistä. Gaudeamus 2016. Lainaan otteita:

"Sodassa kuolemisen merkitys on kaatua-sanalla [suomen kielessä] yllättävän nuori: se on vakiintunut kirjakieleen vasta 1800-luvun mittaan. Tätä ei pidä tulkita niin, ettei erityismerkitykselle olisi ollut sitä ennen tarvetta. Kauhistuttava mutta vuosisadasta toiseen yhtä ajankohtainen asia on aina vaatinut kiertoilmauksensa, kuten Lauri Hakulinen on huomauttanut."

"Kaatua-sanan edeltäjä oli langeta. Lounaismurteissa ja vanhassa kirjakielessä sillä on kaikki samat merkitykset kuin nykysuomen kaatumisella.Vanhassa kirjakielessä sitä on käytetty Agricolasta lähtien myös sodassa kuolemisen merkityksessä, ja viron kielessä käytetään edelleen: langenud kangelane on 'kaatunut sankari'.

"Alun perin langeta on siis ollut normaalityylinen 'kaatumista, putoamista ja horjahtamista' merkinnyt sana. Nykysuomessa se kuulostaa vanhahtavalta ja sitä käytetään vain tietyissä yhteyksissä, raamatullisesta syntiin tai kiusaukseen lankeamisesta puhuttaessa. Myös vekseli tai sade lankeaa; sanalla on selvä tyylivivahde."

"Juuri uskonnollinen kielenkäyttö on leimannut langeta-verbin niin huonomaineiseksi, ettei sitä enää ole voitu käyttää ylevästä taistelukentällä kuolemisesta."

"Suomalaisen yhteiskunnan kehitysvaiheita kuvaa se, että kaatumisen kunniaa ei ole [viime vuosikymmeniin asti] haluttu suoda sisällissodassa hävinneen puolen riveissä kuolleille."

"Lankeaminen ja kaatuminen, osin sortuminenkin, ovat kaikki esimerkkejä käännöslainoista, sanoista tai ilmauksista, jotka sinänsä ovat kielessä omaperäisiä mutta joiden merkityssisältö on ammennettu vieraiden kielten varannoista. Ruotsin falla ja stupa, saksan fallen, englannin fall, ranskan tomber merkitsevät kaikki sekä kaatumista ja putoamista että taistelussa kuolemista. Perimmältään taistelussa kuolemisen nimeäminen kaatumiseksi tulee kreikasta ja latinasta. Raamatunkäännökset ovat levittäneet sitä nykyeurooppalaisiin kieliin."

 

Kommentit (0)
03.06.201619:03
27901
41

Vastaavaa ilmaisua käytetään myös mm. ranskan ja saksan kielessä. Varmaan muissakin.

Kyllä, kaatunut -termiä käytetään merkityksessä taistelukentällä kuollut, kun halutaan puhua sotilaan kuolemasta sodan aikana taistelukentällä vihollisen toiminnan seurauksena. Kenties voidaan puhua välittömästä hengen menetyksestä tai menehtymisestä. Tappio-termillä taas voidaan ilmaista kaatuneiden, kadonneiden ja haavoihinsa kuolleiden määriä - mutta myös materiaalisia menetyksiä kuten alusten, lentokoneiden yms. tuhoutumista. Termien käyttö vaihtelee hiukan eri aikoina ja eri käyttäjien ajatusmaailman mukaan.

Alla on linkki wikiin, jossa on mielestäni aika hyvä määritelmä asiasta. Sillä kaatuneiksi ei välttämättä kirjata esim. sairauksiin kuolleita tai teloitettuja - ts. kuolemanrangaistuksen toteuttamisen kautta kuolleita. Tilastollisia hienouksia ehkä, eikä vain eufemismi.

Eufemismina asia elää myös slangeissa: bita i gräset = purra ruohoa; jonka katsotaan kylläkin periytyneen aivan konkreettisesta kuolinkouristuksesta. Saksan kielessä: ins Gras beissen, englannissa bite the dust.

Eufemismin, kiertoilmaisun tarkoitushan on nykyään puhua/kirjoittaa asiasta, joka on vaikea, tunteella ja pelolla latautunut. Kansatieteellisesti/historiallisesti tässä on takana vielä hankalampi merkitys: kiertoilmaisua on perinteisesti käytetty, kun on jouduttu käsittelemään asiaa, joka on paitsi vaikea ja pelottava, ehkä myös kirottu ja kielletty. Ennen vanhaanhan uskottiin, että jos pahasta asiasta puhutaan, se tapahtuu tässä ja nyt. 

Kaatuneet -termillä on ollut tärkeä merkitys mm. valtavassa ja Suomen historiantutkimuksen kannalta merkittävässä työssä, jossa on tilastoitu ja laskettu talvi-ja jatkosodan ja Lapin sodan aikana 1939-1945 menehtyneet. Ks. linkki alla.

Siinä ei ole laskettu kaatuneiksi esim. desanttien siviiliuhreja tai kotirintaman ilmapommituksissa menehtyneitä. Asioissa on useita eri vivahteita.

Nykyisen sodankäynnin kirjavuuden aikana onkin kiinnostavaa nähdä, miten esim. eri kansallisuuksia edustavat kuolleet palkkasoturit nimetään. Palkkasoturihan ei ole virallisesti taistelija, sotilas, ellei edusta jotakuta tietyllä alueella/valtiossa sotaa käyvää osapuolta jne. vaan osallistuu taisteluihin henkilökohtaisen hyödyn vuoksi. Geneven sopimuksen mukaan palkkasoturi ei ole kiinniotettuna sotavanki, häntä voidaan kohdella rikollisena. 

 

Kommentit (0)
03.06.201622:41
23595
37

Kielikello-lehti 2/1993:

"Sodassa kuolemisesta käytetään teonsanaa kaatua, joka on käännös ruotsin ja saksan vastaavasta ilmauksesta. Alkuaan kaatumisessa on tietysti ollutkin kysymys aivan todellisesta kaatumisesta."

http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=147

Arvelisin, että kyseistä ilmaisua on käytetty taistelussa kuolemisesta jo hyvin kaukaisina aikoina, vanhalla ajalla. Vrt. lat. in bello cadere.

Kommentit (0)
18.10.201610:29
27901
23

Kiitos, V.V.K. - hieno selvitys!  Vanha kunnon Ateenalaisten laulu, siinäkin on sitä soveliasta paatosta.

Kommentit (0)

Vastauksesi