Kaatopaikat

Kaatopaikat

Minulla on hämärä mielikuva kaatopaikkojen tulemisesta, jolloin määrättiin että mitään romuja ei saa pitää omalla maalla vaan kaikki oli raijattava perustetuille kaatopaikoille. Muistan isän raivon, hänelle tullaan määrämään mitä saa omalla maallaan tehdä. Oli varmaan 1950-luku, eli milloin lainsäädäntöön tuli yleiset kaatopaikat joko kunnan hoitamina ja maksullisina tai yksityisen hoitamana maksullisena.

Vastaus

Eri lähteet tosiaan mainitsevat 1950-luvun ajankohdaksi, jolloin myös maaseutukunnat ryhtyivät perustamaan yleisiä kaatopaikkoja. Maa alkoi hiljalleen vaurastua ja jätettä syntyi enemmin kuin ennen. Mitään lainsäädännöllistä pakkoa kunnallisiin kaatopaikkoihin ei ollut, hankkeisiin pakottivat lähinnä käytännön syyt. Tuolloin myös perheenne asuinseuduilla varmaankin kehotettiin kuljettamaan jätteet tiettyyn paikkaan.

Yleensä mitään erityistä valvontaa ei ollut ja kuntalaiset rahtasivat paikalle kaikenlaista jätettä. Vastaajan lapsuusmuistoihin maalaispitäjässä 70-luvulla kuuluu kaatopaikan rojujen tonkiminen muiden pikkupoikien kanssa. Kasoissa oli huonekaluja, talousjätettä, erilaisia koneita ja laitteita, paperia ja pahvia, paikallisten kauppojen vanhentuneita elintarvikkeita jne. sekä myös nykyään ongelmajätteeksi luokiteltavaa materiaalia. Teimme mahtavia löytöjä, joista äitimme eivät olleet kovin innoissaan.

Vuoden 1978 jätehuoltolaki säädettiin 31. elokuuta 1978. Siihen asti jätehuollosta oli säädetty terveydenhuoltolainsäädännössä. Jätehuoltolaki sisälsi jätehuoltoa koskevia yleisiä säännöksiä ja se toi kunnille lisää mahdollisuuksia antaa täydentäviä jätehuoltomääräyksiä. Kuntiin alettiin perustaa ympäristönsuojelulautakuntia ja kaatopaikkojen valvonta koheni. Tarkempi kaatopaikkoja koskevien säädösten valmistelu alkoi Suomessa vasta 1990-luvun alussa. Vuoden 1994 alusta voimaan tullut jätelaki edellytti kaatopaikoilta ympäristölupaa ja ongelmajätteitä koskevat säädökset tiukkenivat. 90-luvun lopulla pieniä kaatopaikkoja ryhdyttiinkin jo sulkemaan ja perustettiin usean kunnan yhteisiä jäteasemia.

 

 

 

 

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi