Kääntäjien palkkiot lasketaan joko sanojen, rivien, sivujen tai työtuntien...

Kääntäjien palkkiot lasketaan joko sanojen, rivien, sivujen tai työtuntien...

Kääntäjien palkkiot lasketaan joko sanojen, rivien, sivujen tai työtuntien mukaan. Millä perusteella se sitten määräytyy? Millaset tekstit laskutetaan tunteina ja millaset sanojen mukaan?
Toiset laskee palkkion lähdekielen mukaan ja toiset kohdekielen. Millaisen eron se aiheuttaa?

Vastaus

Käännyin kysymyksessä freelancer-kääntäjäystäväni puoleen, joka laati laajan vastauksen kysymyksiisi:

Kääntäjän palkkio perustuu sopimukseen, joka tehdään käännöksen teettäjän ja kääntäjän välillä. Käytännössä kääntäjä saa yleensä käännettävän materiaalin arvioitavaksi ja tekee siitä asiakkaalle tarjouksen. Tarjous voi perustua sanahintaan, rivihintaan (standardimerkkimäärä 60 merkkiä rivillä välilyönteineen, saksalainen käytäntö 55 merkkiä rivillä välilyönteineen), sanamäärään (lähdekielen tai kohdekielen mukaan) tai erikoiskäännöksissä sovittuun kokonaissummaan. Palkkio perustuu harvoin sivumäärään, sillä sivu on muuttuva käsite; sivulla voi olla 350 sanaa tai 800 sanaa käytetyn fontin, rivivälin, fonttikoon jne., mukaan.

Yleensä käännettävä teksti laskutetaan sanamäärän tai merkkimäärän mukaan, tuntihintaa käytetään kielentarkistustehtävissä, tulkkauksissa tms. Kaunokirjallisuuden kääntämisessä käytetään painoarkkihinnoittelua ja palkkio on kustantamokohtainen. Kauno- ja tietokirjallisuudesta maksetut palkkiot jäävät yleensä asiatekstikäännöspalkkioiden alapuolelle.

Palkkion laskeminen lähtö- tai kohdekielien mukaan vaikuttaa palkkioon huomattavasti. Esimerkiksi kun englanninkielistä tekstiä käännetään suomeksi niin sanamäärä laskee noin 30-40%, esim. 2000 englannin sanaa on suomeksi noin 1400 suomen sanaa. Suomenkielestä käännettäessä tapahtuu käänteinen ilmiö. Silloin sanojen määrää kasvaa suomesta englanniksi käännettäessä, eli esimerkiksi 2000 suomen sanasta tulee noin 3000 englannin sanaa.

Mitään yksiselitteistä vastausta ei voi kysymykseen antaa, sillä sanamäärät ja niiden vaihtelu riippuu täysin lähde- ja kohdekielestä. Toimeksiantajana voi kysyä arvioitua loppusanamäärää, jolloin saa käsityksen millaiseksi palkkio muodostuu. Palkkion laskemisessa sanojen mukaan käytetään yleensä lähdekielen sanoja, jolloin palkkion suuruus on etukäteen tiedossa.

Oletetaan esimerkkinä sanamääräerojen vaikutuksesta käännöksen hintaan, että palkkioksi on sovittu esimerkiksi 0,25 euroa (täysin teoreettinen esimerkki) lähtökielen sana ja tekstissä on 2000 sanaa, silloin englanti-suomi käännöksen palkkio on 500 euroa. Jos taas englanti-suomi käännöksen palkkio on sovittu laskutettavaksi kohdekielen sanojen mukaan 0,25 euroa sana, niin palkkioksi muodostuu noin 350 euroa.

Kommentit (0)

Vastauksesi