Joutuisiko peikon pitämisestä asuntoon vankilaan?

Joutuisiko peikon pitämisestä asuntoon vankilaan?

Olemme luokkani kanssa lukeneet Johanna Sinisalon fantasiaromaanin Ennen päivänlaskua ei voi. Siinä päähenkilö ottaa vahingoittuneen peikonpoikasen kotiinsa ja ruokkii sitä, mutta pitää sitä vangittuna kerrostaloasunnossaan myös sen tervehdyttyä. Peikot ovat teoksen maailmassa siis tavallisia villieläimiä. Oppilaani alkoivat miettiä, miten päähenkilöä rangaistaisiin lain edessä tällaisesta rikoksesta, sillä villieläinten pito lemmikkinä on eläinsuojelulain perusteella kiellettyä. Saisiko päähenkilö sakkoja vai joutuisiko peräti vankilaan?

2 vastausta

Valitettavasti palvelullamme ei ole varsinaista oikeudellista pätevyyttä tällaisten ongelmien käsittelemiseksi. Koska kysymyksessä kuitenkin on täysin teoreettinen tilanne, voinen esittää seuraavat ajatukset.

 

Asiallisen eläinten kohtelun pääperiaatteet on lausuttu Eläinsuojelulaissa ja -asetuksessa, näiden tekstit

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960247?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=el%C3%A4insuojelulaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960396?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=el%C3%A4insuojeluasetus

Luonnonvaraisten eläinten - mainitaan nimenomaan nisäkkäät ja linnut - elätettäväksi ottaminen kielletään Luonnonsuojelulain 13. pykälässä. Sairaan tai loukkaantuneen eläimen voi ottaa hoitoon, mutta se pitäisi tervehtyneenä palauttaa luontoon.

 

Rangaistusmääräykset löytyvät Rikoslain 17. luvun pykälistä 14 (eläinsuojelurikos), 14a (törkeä eläinsuojelurikos) ja 15 (lievä eläinsuojelurikos). Eläinsuojelurikoksessa rangaistusasteikko on sakot - kaksi vuotta vankeutta, törkeässä neljä kuukautta - neljä vuotta vankeutta, lievässä sakkoja.
Oikeusistuin arvioi rikoksen laadun. Jos vapauttamatta jääneen peikon hyvonvoinnista olisi muuten pidetty huolta (riittävä ravinto, lämpö, lepo, ei pahoinpitelyä, mahdollisuus liikkumiseen) seurauksena olisi varmaankin korkeintaan sakkorangaistus.

Pohdiskelua eläinsuojelurikoksista lainsäätäjän kannalta Hallituksen esityksissä 35/valtiopäivät 2013 ja 97/valtiopäivät 2010

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_97+2010.pdf

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_35+2013.pdf  

Kommentit (0)
29.02.201616:56
5001
41

Täällä on nyt kysytty, ei ehkä kovin vakavissaan, lumimiehestä, merenneidoista ja peikoista. Ehkä seuraava kysymys koskee joulupukkia tai keijukaisia.

Kommentit (0)

Vastauksesi