Jotkut väittävät, että liiasta lukemisesta tulee "hulluksi". Onko tällä jotain...

Jotkut väittävät, että liiasta lukemisesta tulee "hulluksi". Onko tällä jotain...

Vastaus
10.11.200823:53
910
54

Mitään tieteellistä näyttöä ei liene sen puolesta, että liiallinen lukeminen tekisi hulluksi. Ap Dijksterhuis on tosin tutkinut alitajunnan roolia valinnanteossa. Hänen saamien koetulostensa mukaan isojen valintojen, kuten asunnon hankkimisen, kohdalla liian tietoinen ja analyyttinen ajattelu tuottaa yleensä pettymyksen, koska tietoinen mieli ei kykene kerralla käsittelemään kaikkea vaadittavaa informaatiota.

Vaikka lukeneet ihmiset saattavatkin ajatella muita analyyttisemmin, ei Dijksterhuis kuitenkaan kehota olemaan lukematta. Hän suosittelee hankkimaan päätöksentekoon liittyvää informaatiota, mutta kehottaa välttämään liikaa tiedostamista itse ratkaisua tehdessä.

Liikaa lukevat ihmiset on yhtäkaikki koettu vaarallisiksi niin kauan kuin kirjoja on ollut olemassa. Vallanpitäjien epäilys lukeneita ihmisiä kohtaan on selviö: lukeva ihminen epäilee ja kyselee so. kyseenalaistaa vallan oikeutuksen.

Rahvaan parissa liikaa lukeneisuutta on pidetty uhkaavana, koska se rappeuttaa ruumiinkunnon. ”Paljolla kirjojen tekemisellä ei ole loppua ja alituinen tutkistelu väsyttää ruumiin”, Saarnaaja sanoo Raamatussa. Suomalaisessa kirjallisuushistoriassa on lukuisia maaseudulla eläneitä kirjailijoita, joita on pidetty työnvieroksujina ja loiseliöinä, koska he eivät ole osallistuneet fyysisiin töihin. Tällaisia tapauksia olivat mm. Pentti Haanpää ja F.E. Sillanpää.

Hullunleiman saattaa saada pelkästään silläkin, että on muita henkisesti ylempänä. Paljon lukenut ymmärtää enemmän kuin vähän lukenut ja tätä eroa vähän lukenut nimittää hulluudeksi. Se on eräänlainen puolustusmekanismi, jolla lukeneisuuden arvo pyritään mitätöimään. Mitä muuta kvanttimekaniikka on sitä ymmärtämättömälle kuin silkkaa loruilua?

Risto Ahti kirjoittaa Runoaapisessa: ”Kun nainen juoksee alasti lumella, on tarkoin pohdittava onko häneltä viety vaatteet vai onko hän suunniltaan ilosta.” Hulluuden ja nerouden raja on häilyvä. Sopiikin kysyä, että jos liika lukeminen tekee hulluksi, tekeekö se myös neroksi?

Ap Dijksterhuisin tutkimuksista: http://www.tiede.fi/uutiset/uutinen.php?id=2426 18.11.08 klo 14:15

Kommentit (0)

Vastauksesi