Jostain luin, että kielletty ajosuunta -merkki ei tarkoita, että tie olisi...

Jostain luin, että kielletty ajosuunta -merkki ei tarkoita, että tie olisi...

Jostain luin, että kielletty ajosuunta -merkki ei tarkoita, että tie olisi yksisuuntainen. Merkin ohi vain ei saa ajaa kieltosuuntaan. Saanko siis taluttaa tai kantaa polkupyöräni merkin ohi ja jatkaa sitten ajaen?

2 vastausta

Tieliikenneasetuksessa todetaan seuraavaa (3. luku, 16 §):
”Kielto- tai rajoitusmerkin vaikutusalue ulottuu, jollei jäljempänä toisin säädetä tai lisäkilvellä muuta vaikutusaluetta osoiteta, merkissä osoitetun kiellon tai rajoituksen päättymistä osoittavaan taikka vastakkaista suuntaa varten asetettuun merkkiin.”

Kieltoa ei siis voida kiertää kantamalla kulkuväline merkin toiselle puolelle, sillä kielto ei rajoitu ainoastaan merkin kohdalle. On kyllä totta, ettei ”kielletty ajosuunta” –merkki aina tarkoita yksisuuntaista katua, sillä myös tienpätkän toinen pää voi olla merkitty jollakin kieltomerkillä.

Lähteet:

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19940328

Kommentit (0)
19.08.201410:22
5737
141

Tieliikenneasetuksen 16§ määrää liikennemerkistä 331, Kielletty ajosuunta:  "Merkin sivuuttaminen ajoneuvolla on kielletty". Polkupyörää taluttava ihminen on jalankulkija, joten saat siis sivuuttaa merkin taluttamalla pyörää.

Merkin sivuutettuasi tilanne onkin hankalampi. Tien toisessa päässä voi olla liikennemerkki 551, Yksisuuntainen tie, jolloin saat jatkaa vain taluttamalla, mutta jos tiedät, ettei sellaista merkkiä ole, saat jatkaa ajamalla, kuten vaikkapa pihoista tulevat autotkin saavat.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi