Joskus oikeudenkäynnistä ilmoitetaan, että oikeus käydään suljetuin ovin, eli...

Joskus oikeudenkäynnistä ilmoitetaan, että oikeus käydään suljetuin ovin, eli...

Joskus oikeudenkäynnistä ilmoitetaan, että oikeus käydään suljetuin ovin, eli ei paikalla ulkopuolisia ja oikeuden pöytäkirjat julistetaan salaisiksi 50 vuodeksi. Miksi? Mitä siinä piilotellaan? Piilotellaanko siinä uhria, tekijää vai oikeuden jo ennalta tekemää (painaa villaisella) puolueellista ja uhria kohtaan epäoikeudenmukaista tuomiota?

Vastaus

Oikeuskäsittely on pääsääntöisesti julkinen, mutta se voidaan julistaa suljetuksi tarkoin laissa säädetyin edellytyksin. Oikeusministeriön sivuilla osoitteessa http://www.oikeus.fi/40575.htm kerrotaan, että perusteita suljetulle oikeudenkäynnille voivat olla oikeudenkäynnissä käsitellyt henkilön yksityiselämään, terveydentilaan, vammaisuuteen tai sosiaalihuoltoon liittyvät syyt tai syytetyn tai todistajan nuori ikä. Eihän esimerkiksi olisi kovin mielekästä, että raiskausoikeudenkäynnissä retosteltaisiin uhrin kannalta arkaluontoisia asioita aivan julkisesti. Myös maanpetosoikeudenkäynti tai muuten valtion turvallisuutta vakavasti vaarantavia asioita käsittelevä oikeudenkäynti voidaan käydä suljettuna tai osittain suljettuna. Osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070370 löytyvä laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa käsittelee edellä mainittuja asioita 4 luvussa.

Suljetuin ovin käytävät oikeudenkäynnit tuskin ovat erityisen puolueellisia. Ne ovat kuitenkin ongelmallisia siksi, että ne helposti herättävät epäilyksen puolueellisuudesta, kun tiedon sijaan tapauksen sisällöstä voi liikkua vain epämääräisiä huhuja. Myöskään toiset tuomioistuimet eivät voi hyödyntää tuomioissaan aiempia tapauksia ja linjanvetoja, jos asiakirjat ovat salaisia. Sellainen voi saada aikaan sen, että tuomiot voivat vaihdella samanlaisissa tapauksissakin. Siksi tuomioistuimien pitäisikin harkita oikein tarkkaan, milloin suljetulle tai osittain suljetulle oikeudenkäynnille on tarvetta ja mitä tietoja oikeudenkäynnistä voi antaa julkisuuteen.

Kommentit (0)

Vastauksesi