Jos valonlähteen ja havannoitsijan yhteenlaskettu loittonemisnopeus toisiinsa...

Jos valonlähteen ja havannoitsijan yhteenlaskettu loittonemisnopeus toisiinsa...

Jos valonlähteen ja havannoitsijan yhteenlaskettu loittonemisnopeus toisiinsa nähden ylittää valonnopeuden, saavuttaako valo koskaan havannoitsijaa? Arkijärjellä näin ei luulisi tapahtuvan, eikös se edellyttäisi että valonnopeuden pitäisi ylittää valonnopeus? Toisaalta valonnopeus on tiemmä riippumaton havannoitsijan tai valonlähteen liiketilasta?

Vastaus

Yksinkertainen vastaus on, että suhteellisuusteorian mukaan loittonemisnopeus ei voi ylittää valonnopeutta. Suhteellisuusteoriassa nimittäin nopeuksien u ja v yhteenlasku tapahtuu kaavalla(u + v)/(1 + uv/(c^2)) (c on valonnopeus), jonka tulos ei koskaan voi ylittää valonnopeutta. Itse asiassa kaava kertoo myös, että jos jokin kulkee valonnopeudella johonkin kiintopisteeseen nähden, se kulkee valonnopeudella kaikkiin muihinkin asioihin nähden: jos nimittäin u:n tai v:n paikalle sijoittaa valonnopeuden c, lopputulos on aina c. Jopa siinä melko teoreettisessa tilanteessa, että valonlähteen ja havaitsijan loittonemisnopeus toisistaan olisi tismalleen valonnopeuden verran, valo kulkisi siis valonnopeudella kohti havaitsijaa.

Lähde:
http://www.weburbia.com/physics/velocity.html

Kommentit (0)

Vastauksesi