Jos työpaikkaan tai opplaitokseen edellytetäänhyväksytty todistus...

Jos työpaikkaan tai opplaitokseen edellytetäänhyväksytty todistus...

Jos työpaikkaan tai opplaitokseen edellytetään

hyväksytty todistus terveydentilasta,
maksaako sellainen omalääkäriltä haettaessa?

Kuka ratkaisee, onko se hyväksyttävä,
työnantaja vai lääkäri?

Paljonko sellainen maksaa, jos maksaa?

Onko verkossa nähtävissä lomakepohjia, joita sellaisissa terveydentilatodistuksissa käytetään? Jos voisi siten katsella kysymyksiä etukäteen, tulisiko saamaan hyväksyttävän todistuksen, ettei turhaan lähde sellaista hakemaan, jos kysymykset näyttävät sellaiselta, ettei saisikaan hyväksyttävää todistusta?

Onko jossain joku kriteeristö verkossa siitä, mitä edellytetään (mihinkin työtehtävään? työpaikkakohtaisesti?) hyväksyttävältä todistukselta?

FAQ 4 Tehdäänkö arvioinnissa laboratoriokokeita tai muita kuin haastattelukokeita? Jos ei tehdä, eikö sellaisen lomakkeen tiedot voisi itsekin täyttää verkossa, lähettää lääkärille, joka sitten tekee arvionsa - vai edellyttäkö se aina lääkärin ja työnhakijan tapaamista kasvotusten?

Vastaus

Pahoittelen vastauksen viipymistä.

Lääkärintodistus on maksullinen. Todistusta ei voi saada sähköisesti, se vaatii käyntiä lääkärillä terveystarkastuksessa. Lääkäri päättää ennen toimeen/virkaan/opiskelupaikkaan hyväksymistä, onko valittu henkilö sopiva kyseiseen työhön tai opiskelupaikkaan. Lääkärin lausunto voi olla myös kielteinen.

Lomakepohjia ei ole nähtävissä, ja syy siihen lienee se, etteivät hakijat voisi käyttää tietoa hyväkseen ja valehdella terveydentilastaan tai jättää jotain kertomatta. Lomaketta ei voi täyttää verkossa, vaan todistuksen antaminen edellyttää henkilökohtaista käyntiä lääkärillä. Lomaketta varten saatetaan ottaa verikoe, josta tutkitaan erilaisia veriarvoja.

Lomakkeen hinta vaihtelee paikkakunnittain ja riippuu myös siitä, hakeeko sen terveyskeskuksesta vai yksityislääkäriltä. Hintahaitari on noin 30-60 euroa.

Kriteerejä tiettyyn työtehtävään tai työpaikkaan on mahdotonta listata, tietysti joitakin rajoituksia saattaa olla esim. diabetekseen liittyen. Riippuu tietysti sairauden vakavuudesta ja hoitotasapainosta.

Ihan kaupunkilaisjärjellä ajateltuna ja oman edun nimissä kannattaa kertoa, jos on sellaisia sairauksia, jotka voivat olla este työnteolle. Esimerkiksi eläinallergikolle voisi olla liian hankalaa ja vaarallista hakeutua vaikkapa pieneläinhoitajan koulutukseen tai hevostenhoitajaksi.

iGS on vastannut aikaisemmin samantyyppiseen kysymykseen, tässä linkki kysymykseen ja vastaukseen:
http://igs.kirjastot.fi/fi-FI/iGS/kysymykset/kysymys.aspx?ID=b000de3f-dd...

Lähde:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383

Kommentit (0)

Vastauksesi