Jos työntekijä sairastuu ja hänen pitää toimittaa työnantajalle...

Jos työntekijä sairastuu ja hänen pitää toimittaa työnantajalle...

Jos työntekijä sairastuu ja hänen pitää toimittaa työnantajalle lääkärintodistus, niin onko työnantaja määrännyt tietyn lääkärin, joka antaa työntekijälle lääkärintodistuksen? Maksaako työnantaja lääkärintodistuksen ja lääkärikäynnin? Jos on tosi sairas aamulla, eikä voi mennä töihin, niin lääkäriin pitää kai raahautua silti? Saako kesätyöntekijä samalla lailla palkkaa siltä ajalta, kun on kipeä, kun hän hakee lääkärintodistuksen ja toimittaa työnantajalle?

Vastaus

Riippuu työehtosopimuksesta, kelpaako työnantajalle ainoastaan työterveyslääkärin myöntämä sairauslomatodistus vai voiko työntekijä hakea todistuksen toiselta lääkäriltä. Esimerkiksi Kunnallinen yleinen työ- ja virkaehtosopimus KVTES ei edellytä, että työntekijän on käytävä työterveyslääkärillä todistuksen saamiseksi, vaan muunkin lääkärin antama todistus kelpaa. Joissain muissa työehtosopimuksissa puolestaan määrätään, että työntekijän työkyvyttömyys todetaan ensisijaisesti yrityksen työterveyslääkärin antamalla lääkärintodistuksella. Ota siis selvää, millainen työehtosopimus alallasi on.
KVTES: http://www.hus.fi/default.asp?path=1,46,15173,15179,9663

Työehtosopimus vaikuttaa myös siihen, voiko työntekijä olla sairauslomalla omaan ilmoitukseen perustuen ja kuinka monta päivää. Jotkut työnantajat myöntävät sairauslomaa 1–3 päivää työntekijän omaan ilmoitukseen perustuen, mutta tätä pidemmistä sairauslomista tulee aina esittää lääkärintodistus.

Kesätyöntekijää koskevat samat työehtosopimuksessa määritellyt oikeudet ja velvollisuudet kuin vakituista työntekijääkin. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että työsuhteen tulee olla kestänyt vähintään kuukauden ennen kuin työntekijä on oikeutettu sairausloma-ajan täyteen palkkaan.

Kommentit (0)

Vastauksesi