Jos työnantaja ilmoittaa, että palkkakuitti toimitetaan tulevaisuudessa vain...

Jos työnantaja ilmoittaa, että palkkakuitti toimitetaan tulevaisuudessa vain...

Jos työnantaja ilmoittaa, että palkkakuitti toimitetaan tulevaisuudessa vain sähköisessä muodossa, niin onko työntekijän pakko suostua tähän, vai voiko työntekijä vaatia paperiversion palkkakuitistaan? Mitä laki sanoo tähän?

Vastaus

Soitin omaan liittooni ja kysyin asiasta. Kuulemma esimerkiksi niinkin suuri työnantaja kuin Turun kaupunki, lähettää palkkakuitit sähköisessä muodossa. Kuitenkin vain, jos työntekijä suostuu tähän. Eli työntekijä voi liiton mukaan kieltäytyä sähköisestä palkkalaskelmasta, ja saada sen halutessaan paperisessa muodossa. [0]

Työttömyysturvalain mukaan työttömyyskassoilla on oikeus palkkatietojen saamiseen työantajalta, kun kyseessä on työttömyyspäivärahan tai muun etuuden maksamisen kannalta välttämättömät tiedot. Tältäkin kannalta paperinen versio voi olla tarpeen. [1]

Laki sanoo palkkalaskelmasta näin: "Maksaessaan palkan työnantajan on annettava työntekijälle laskelma, josta käyvät ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet."
(työsopimuslain 2 luvun 16 §:n 2 momentin mukaan) [2]

Jos työnantajan kanssa tulee kränää aiheesta, kannattaa ottaa yhteys omaan ammattiliittoon.

[0] http://www.jytyliitto.fi/Sivu/56
[1] http://www.viestintaliitto.fi/kirjatyo/2005/10/muut/kysy_tyoehdoista.html
[2] http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010055?search%5Btype%5D=pika&s...

Kommentit (0)

Vastauksesi