Jos teen tekijänoikeuksilla suojatusta kirjasta, vaikkapa Ilkka Remeksen...

Jos teen tekijänoikeuksilla suojatusta kirjasta, vaikkapa Ilkka Remeksen...

Jos teen tekijänoikeuksilla suojatusta kirjasta, vaikkapa Ilkka Remeksen uusimmasta romaanista äänikirjan ja laitan sen ilmaiseksi kuunneltavaksi esim. YouTubeen tai laitan tiedoston/tiedostot jakoon internetiin, loukkaanko tekijänoikeuksia? Entä onko sillä merkitystä saanko esimerkiksi mainostuloja kirjan kuuntelusta/latauksesta? Tai onko minulla peräti oikeus myydä itse äänittämääni äänikirjaa?

Vastaus

Heti aluksi täytyy varoittaa, että me iGS-vastaajat emme ole laintulkinnan ammattilaisia, joten vastaus on laadittu vain maallikkotietämyksen perusteella. Varmempaa tietoa saat laintulkinnan ammattilaisilta.

Äänikirjan julkaisemiseen tarvitaan lupa alkuperäisen kirjan tekijältä. Tekijänoikeuslain 2 § antaa tekijälle ”yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen”. Remekseltä tai muilta menestyskirjailijoilta tuskin saisit lupaa äänikirjan tekemiseen, koska heidän teoksiaan julkaistaan kaupallisina äänikirjoina. Mutta jos joku muu kirjailija antaisi äänikirjan julkaisuun luvan, voisit julkaista äänikirjan ilmaiseksi tai myydä sitä. Lupa lienee parasta hankkia kirjallisena.

Tekijänoikeuslain 56 a § säätää, että laittomasta levityksestä voi seurata sakkoja rikosnimikkeellä tekijänoikeusrikkomus. Jos kysymys on ansiotarkoituksesta – esimerkiksi mainostuottojen tai suoranaisten myyntitulojen saamisesta –, voi kyseeseen tulla ankarampi rikosnimike tekijänoikeusrikos, josta voi seurata rikoslain 49 luvun 1 §:n mukaan sakkoja tai korkeintaan kaksi vuotta vankeutta. Tietoverkossa levittämisestä voi saada tekijänoikeusrikostuomion ilman ansiotarkoitustakin, jos ”teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle”. Päälle voi tulla vielä korvauksia sen mukaan, kuinka paljon vahinkoa on aiheutettu tekijänoikeuksien haltijalle.

Jos luet itse äänikirjan, myös sinulla syntyy siihen tekijänoikeus, joten esimerkiksi alkuperäisen kirjan kirjoittanut henkilö ei voi julkaista äänikirjaversiota ilman sinun lupaasi. Tarvitaan siis molempien luvat julkaisemiseen. Sen sijaan vanhoja tekijänoikeuksista vapautuneita teoksia voi lukea äänikirjoiksi vapaasti. Tekijänoikeuden suoja kestää, kunnes tekijän tai tekijöiden (myös kääntäjä tai muu kirjan tekoon osallistunut) kuolemasta on kulunut 70 vuotta.

Yksityinen käyttö on sallittu tekijänoikeuslain 12 §:ssä. Yksityiseen käyttöön on siten sallittua valmistaa kirjasta kappaleita, onpa kyse sitten paperikopioista tai äänikirjasta. Yksityiskäyttönä on yleisesti pidetty perhettä ja ystäviä, mutta YouTubeen tai muuten laajempaan levitykseen laittaminen ei ole enää yksityiskäyttöä.

Tekijänoikeuslaki löytyy kokonaisuudessaan Finlex-tietokannasta osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404. Jos tekijänoikeus kiinnostaa laajemmin, voin suositella Pirkko-Liisa Haarmannin teosta ”Tekijänoikeus ja lähioikeudet” (3. uudistettu painos; Talentum, 2005).

Kommentit (0)

Vastauksesi