Jos teen lääninhallitukseen kantelun asiasta kuin asiasta, jota varten on oma...

Jos teen lääninhallitukseen kantelun asiasta kuin asiasta, jota varten on oma...

Jos teen lääninhallitukseen kantelun asiasta kuin asiasta, jota varten on oma osastonsa, niin saanko jonkinlaisen ratkaisun/päätöksen aikanaan?

Vastaus

Hallinnon yleisessä valvonnassa kantelu on keskeisin yksityisen kansalaisen käytettävissä oleva vireillepanomuoto.
Kantelun perusteella selvitetään pääsääntöisesti viranomaisten ns. tosiasiallista toimintaa kuten kohtelua, palvelujärjestelmän toiminnan puutteita jne.

Lääninhallituksen valvonnan piiriin kuuluvassa asiassa voi kantelun tehdä jokainen, joka katsoo valvottavan menetelleen tehtäväänsä hoitaessaan lainvastaisesti tai jättäneen täyttämättä velvollisuutensa.
Lääninhallitus voi myös kantelun johdosta tutkia, onko kunta toiminut voimassaolevin lakien mukaan. Kantelulla ei voi muuttaa kunnallista tai muuta päätöstä.

Lääninhallitus ottaa asian tutkittavakseen kirjallisen tai suullisen kantelun perusteella. Käsittelyajat ovat yleensä 2-6 kuukautta. Päätöksestä ilmoitetaan kantelun tekijälle.
Lääninhallitusten internet-sivuilla on myös valmis lomake hallintokantelua varten.

Lähde: Lääninhallitusten internet-sivut
http://194.89.205.67/lh/home.nsf/pages/indexfin

Kommentit (0)

Vastauksesi