Jos tarvitsisi julistaa sota toista valtiota vastaan, niin kuka sen voisi tehdä?

Jos tarvitsisi julistaa sota toista valtiota vastaan, niin kuka sen voisi tehdä?

Riittääkö presidentin valta vai onko monimutkaisempi juttu?

Vastaus

Suomen perustuslaissa todetaan, että "Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Eduskunta hyväksyy kuitenkin kansainväliset velvoitteet ja niiden irtisanomisen sekä päättää kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamisesta siltä osin kuin tässä perustuslaissa säädetään. Sodasta ja rauhasta presidentti päättää eduskunnan suostumuksella."

Kommentit (0)

Vastauksesi