Jos Suomen kansalaisella on selkeä ajatus siitä, miten tässä maassa voitaisiin...

Jos Suomen kansalaisella on selkeä ajatus siitä, miten tässä maassa voitaisiin...

Hei! Jos Suomen kansalaisella on selkeä ajatus siitä, miten tässä maassa voitaisiin vaikuttaa ilmasto-ongelmiin ja jarruttaa kasvihuoneilmiötä, mikä tai kuka on se taho, jolle asiasta kannattaisi ottaa yhteyttä? Tuttavani pähkäilee ongelman kanssa kun ei tiedä, kenen huomio herättää ja miten. Suoraan kansanedustajiin vai mihin?

Vastaus

Mikäli tuttavasi idea vaatii lainsäädännöllistä muutosta, kannattaa ehdotus kohdistaa sille päättäjälle, jolla on asiassa eniten todellista vaikutusvaltaa. Lähes kaikki eduskunnan ratkaisut tehdään valiokunnissa laadittujen mietintöjen pohjalta. Kun kyseessä on ilmastoa koskeva asia, kannattaaa idea esittää suoraan ympäristövaliokunnalle tai jollekin tämän valiokunnan jäsenelle.
http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/valiokunnat/valiokunta-ymv01/index....

Kansanedustajilla on Suomessa oikeus lakialoitteisiin ja velvollisuus kuulla kansalaisten mielipiteitä, joten mikäli jokin yksittäinen edustaja nauttii tuttavasi luottamusta, voi ehdotuksen esittää hänelle. Yhteyden kansanedustajiin voi ottaa puhelimella, kirjeellä tai sähköpostilla (etunimi.sukunimi@eduskunta.fi). Yhteydenottoihin vastaavat yleensä avustajat, jotka toimittavat viestin eteenpäin. Vapaamuotoinen yhteydenotto kansanedustajaan on kuitenkin epävirallinen. Se ei edellytä päättäjältä toimenpiteitä, esimerkiksi viestiin vastaamista tai toimenpiteisiin ryhtymistä. Mielipiteen tai ehdotuksen voi esittää myös puolueelle. Kyseisessä tapauksessa järkevin vaihtoehto olisi luultavasti hallituksessa vaikuttava Vihreä liitto. http://komposti.vihrealiitto.fi/yhteystiedot.shtml

Ilmastoon liittyvät ongelmaratkaisut saattaisivat kiinnostaa myös ympäristöviranomaisia. Valtakunnallisesta ympäristöpolitiikasta vastaa Ympäristöministeriö.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17&lan=fi

Suomen ympäristökeskuksen http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1325&lan=fi asiantuntijat osallistuvat ympäristölainsäädännön laatimiseen sekä kehittävät menetelmiä ympäristönsuojelun edistämiseksi.

Virallisille tahoille tehty ehdotus on vain yksi kansalaisvaikuttamisen keino. Politiikassa hyvänkin idean konkretisoituminen lakikirjaan saattaa helposti jumiutua erilaisten intressien omaavien poliitikkojen ja puolueiden väliseksi kahnaukseksi. Niinpä hyvät ideat kannatta tuoda päivänvaloon myös epävirallista kautta. Suomessa ja muualla maailmassa toimii useita kansalaisjärjestöjä, joiden päämääränä on mm. torjua ilmastonmuutosta.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=16359&lan=fi
Järjestöillä on tehokkaat keinot herättää huomiota ja julkista keskustelua ja tätä kautta vaikuttaa poliittisiin päätöksiin.

Eräs keino saada rakentava idea suuren yleisön tietoisuuteen ja herättää yleistä keskustelua on kirjoittaa napakka mielipidekirjoitus valtakunnalliseen sanomalehteen. Jos tuttavasi ajatus sisältää keinoja ihmisten kulutustapojen sivistämiseksi, median hyväksikäyttö saattaa olla hyvinkin tehokas tapa saada idea käytäntöön lakikirjaan kajoamatta.

Kansalaisvaikuttaminen on tärkeä osa toimivaa demokratiaa:
http://www.kansanvalta.fi/Etusivu/Kansalaisvaikuttaminen/Paatoksentekoon...
http://www.kansanvalta.fi/Etusivu/Kansalaisvaikuttaminen

Kommentit (0)

Vastauksesi