Jos saa työnantajalta kirjallisen varoituksen liityen oletettuun työtehtävien...

Jos saa työnantajalta kirjallisen varoituksen liityen oletettuun työtehtävien...

Jos saa työnantajalta kirjallisen varoituksen liityen oletettuun työtehtävien laiminlyöntiin, kauanko varoitus on käytännössä voimassa? Tuskin sentään ikuisesti? On hiukan hutera olo jatkaa työssä josta voi koska tahansa saada potkut ilman varoitusta vain jos sattuu samanlainen väärinkäsitys kuin aikaisemminkin. (Asiakas ei vaan tykännyt naamasta ja työnantaja on tietysti asiakkaan puolella)

Vastaus

Varoituskäytäntö ja irtisanomisperusteet on kirjattu työsopimuslakiin.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055#L7P2

Varoituksen tarkoitus on antaa työntekijälle, joka on rikkonut työsopimuksesta ja työsuhteesta johtuvia velvoitteitaan, mahdollisuus parantaa tapansa, eli korjata menettelynsä.

Varoituksen voimassaoloajasta ei kuitenkaan ole mitään säännöksiä, koska varoitus on ”tarkoitettu kokonaisharkintaa edellyttäväksi joustavaksi normiksi.” Että näin. Työnteko saattaa varoituksen jälkeen olla määrittelemättömän ajan melko stressaavaa, varsinkin jos itse ei ole täysin varma missä kohdin tuli rikottua työsopimuksesta ja työsuhteesta johtuvia velvoitteitaan. Eikä seuraava ilmeisesti selvennykseksi tarkoitettu lause juurikaan helpota epävarmuuden aikoja: ”Voimassaoloaikaan voi vaikuttaa varoitukseen johtaneen laiminlyönnin tai rikkomuksen törkeys.”
http://www.tyosuojelu.fi/fi/varoitus

Yrityksellä voi olla erilaisia varoituskäytäntöjä, mutta niiden tulee olla jokaiselle työntekijälle tasapuolisia ja johdonmukaisia. Jos jaetaan suullisia huomautuksia tai varoituksia, täytyy ennen irtisanomista antaa ns. viimeinen varoitus. Kirjallisen varoituksen jälkeen työnantajalla on seuraavasta rikkomuksesta oikeus irtisanoa. Ei kuitenkaan tämän kyseisen laiminlyönnin tai rikkeen perusteella. Ennen irtisanomista työntekijällä on oikeus tulla kuulluksi.

Lohdutuksena sanana voin kertoa, ettet ole todellakaan ainoa, joka työskentelee apina selässä, eli varoituksen saaneena. Esimerkiksi Palvelualojen ammattiliiton jäsenistä joka kahdeksas on saanut varoituksen, mutta näistä vain yhdellä prosentilla työsuhde on varoitusten seurauksena purkautunut.
http://www.pam.fi/?x16563=2426391

Toivottavasti kuulut johonkin ammattiliittoon. Ammattiliiton jäsenenä sinua edustaa, auttaa ja neuvoo työpaikkasi luottamusmies. Hän ratkoo myös kaikenlaisia työntekijän ja työnantajan kesken esille tulevia erimielisyyksiä. Vaikka et kuuluisikaan mihinkään ammattiliittoon, voit silti ottaa yhteyttä luottamusmieheen. Luottamusmies voisi kokemuksesta muun muassa olla selvillä työyhteisönne varoituskäytännöistä. Mikäli työpaikallasi ei ole luottamusmiestä valittu, sinua neuvoo asioihin perehtynyt ammattiliiton edustaja.
http://www.kitkatta.net/valmis/kiikari/luottamus.html

Kommentit (0)

Vastauksesi