JOS PERUSTAN YHTIÖN JOUTUUKO SE MAKSAMAAN KIRKOLLISVEROA?

JOS PERUSTAN YHTIÖN JOUTUUKO SE MAKSAMAAN KIRKOLLISVEROA?

ONKO SE RIIPPUVAINEN YHTIÖMUODOSTA?

Vastaus

Ei joudu maksamaan.

Yrityskohtainen suoraan Evankelis-luterilaiselle kirkolle (oikeimmin sen seurakunnille)  menevä vero lakkasi jo vuonna 1993. Sen jälkeen valtio keräsi yrityksiltä veron ja jakoi sen tuoton parhaaksi katsomallaan tavalla valtion, kuntien ja seurakuntien kesken. Vuoden 2016 alusta on tästä käytännöstä luovuttu ja nykyään valtio maksaa avustuksena kirkolle vuotuisen määräsumman (nykyään 114 miljoonaa euroa) korvauksena kirkon suorittamista  yhteiskunnallisista palveluksista, ennen kaikkea hautausmaiden ylläpidosta.

http://evl.fi/tietoa-kirkosta/talous

Nykytilannetta esitellään esim. Hallituksen esityksessä' eduskunnalle 247/2016

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2016/20160247   

Kommentit (0)

Vastauksesi