Jos Paavo Väyrysestä tulisi Presidentti tänä vuonna 2013, niin miten se...

Jos Paavo Väyrysestä tulisi Presidentti tänä vuonna 2013, niin miten se...

Jos Paavo Väyrysestä tulisi Presidentti tänä vuonna 2013, niin miten se tapahtuisi käytännössä ja onko jo nyt näkyvissä merkkejä tämänkaltaisen toiminnan eteenpäinviemisestä?
Poikkeuslaki ei varmaankaan sellaisenaan antaisi riittäviä edellytyksiä Paavolle saada presidenttiyttä, jos Tarja Halonen vaatisi itselleen poikkeuslain turvin presidenttiyttä.

Paavo Väyrynen presidentiksi kamppanjan FB-sivut v.2012.
https://www.facebook.com/pages/Paavo-V%C3%A4yrynen-presidentiksi-2012/14...

2 vastausta

Jos presidentin virka yllättäin vapautuisi kuluvana vuonna 2013, järjestettäisiin tietysti normaalit presidentinvaalit.
(Vaalilain 127 §)

Eduskunnalla olisi sinänsä - jos löytyisi riittävä yksimielisyys - valta päättää toisenlaisestakin menettelystä. Se voisi todellakin poikkeuslailla määrätä jonkun nimetyn henkilön presidentiksi (kuten v. 1944 Mannerheimin ja v. 1973 Kekkosen) tai vaihtoehtoisesti itse suorittaa vaalin siten, että vaalissa voisi olla useita ehdokkaita (kuten v. 1919 Ståhlberg ja Mannerheim ja v. 1946 Paasikivi ja Ståhlberg; viimemainittu tosin ei ollut varsinaisesti ehdokas, mutta muutamat edustajat kuitenkin äänestivät häntä).
Tällainen poikkeusmenettely edellyttäisi varmaankin sellaista kriisitilannetta, jossa kansan yksimielisyyden ylläpitäminen katsottaisiin ensiarvoisen tärkeäksi eikä haluttaisi vaarantaa sitä vaalinahistelulla.

Vuosina 1940 ja 1943 presidentin valitsivat poikkeuslain perusteella vuonna 1937 valitut valitsijamiehet. Tätä ratkaisua ei tietenkään voitaisi nyt käyttää, koska valitsijamiehet on viimeksi valittu v. 1988 eli neljännesvuosisata sitten.

Henkilökysymyksiin en ota kantaa.

Perustuslaki, erikoisesti § 54-59
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Vaalilaki, erikoisesti § 127-143
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714?search%5Btype%5D=pik...

Vaalilaki

Kommentit (0)
28.07.201917:29
21734
11

Tasavallan presidentti ei vaihtunut Suomessa vuonna 2013. Vuonna 2012 Suomen tasavallan presidentiksi valitun Sauli Niinistön virkakausi jatkui vuoteen 2018, jolloin järjestettiin jälleen presidentinvaalit. Niinistö oli presidenttiehdokas pyrkien toiselle virkakaudelle. Toisaalta myös Paavo Väyrynen oli jälleen presidenttiehdokas. Niinistö sai 62, 6 prosenttia annetuista äänistä jo ensimmäisellä kierroksella. Näiden presidentinvaalien toista kierrosta ei järjestetty, koska Niinistö oli saanut yli puolet annetuista äänistä. Niinistön toinen virkakausi tasavallan presidenttinä alkoi 1. helmikuuta 2018.

Muiden presidenttiehdokkaiden osalta tulokset olivat: Vihreän liiton presidenttiehdokas Pekka Haavisto sai 12, 4 prosenttia äänistä, Perussuomalaisten presidenttiehdokas Laura Huhtasaari sai 6, 9 prosenttia äänistä, valitsijayhdistyksen presidenttiehdokas Paavo Väyrynen sai 6, 2 prosenttia äänistä, Suomen Keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen sai 4, 1 prosenttia äänistä, SDP:n presidenttiehdokas Tuula Haatainen sai 3, 2 prosenttia äänistä, Vasemmistoliiton presidenttiehdokas Merja Kyllönen sai 3, 0 prosenttia äänistä ja RKP:n presidenttiehdokas Nils Torvalds sai 1, 5 prosenttia äänistä. Paavo Väyrysen tavoitteena on olla presidenttiehdokas myös vuonna 2024, jolloin järjestetään seuraavat presidentinvaalit.

 

Helsingin Sanomat 14. 5. 2019, sivu A13.

Mitä Missä Milloin 2019. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 2018, sivut 153 - 155.

Kommentit (0)

Vastauksesi