Jos on antanut rahalahjan esim 5000€ vuonna 2007 eikä ole siitä maksanut veroa. Kuinka monen vuoden

Jos on antanut rahalahjan esim 5000€ vuonna 2007 eikä ole siitä maksanut veroa. Kuinka monen vuoden

kuluttua verottaja voi vielä vaatia veron.

Vastaus

Vuoden 2017 alusta verovapaan lahjan arvo nousi 5 000 euroon. Sitä ennen se oli 4 000 euroa. Verovelka vanhenee pääsääntöisesti viidessä vuodessa sen maksuunpanovuodesta seuraavan vuoden alusta lukien.

Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta toteaa lisäksi vanhentumisen vaikutuksista:

Jos ennen vanhentumisajan päättymistä

1) julkisen saatavan perimiseksi on toimitettu ulosmittaus,

2) julkinen saatava on valvottu konkurssissa tai asianosaiskeskustelussa ulosottokaaren mukaisessa kiinteistön myynnissä taikka

3) julkinen saatava on ilmoitettu julkisen haasteen johdosta,

vanhentumisajan umpeen kuluminen ei estä maksun saamista ulosmitatuista tai konkurssiin luovutetuista varoista taikka niistä varoista, joista julkisessa haasteessa ilmoitetut saatavat on suoritettava. Yksityishenkilön velkajärjestelyn ja yrityssaneerauksen vaikutuksesta säädetään erikseen.

Kysy.fi ei ole pätevä laintulkintaan. Tarkemmat tapauskohtaiset periaatteet voi kysyä verottajalta.

Kommentit (0)

Vastauksesi