Jos napajäätiköt sulavat ja merenpinta nousee niin miten Suomen etelärannikon rantaviiva muuttuu?

Jos napajäätiköt sulavat ja merenpinta nousee niin miten Suomen etelärannikon rantaviiva muuttuu?

Hei, jos napajäätiköt sulavat ja merenpinta nousee siksi ja muiden mahd. kasvihuoneilmiöiden seurauksena vaikkapa 2 m, niin miten Suomen etelärannikon rantaviiva muuttuu? Jääkö esim Kotkansaari ja Loviisan vanha suolatori veden alle? Entä Ruissalo Turussa? tuumailee nimim. huono uimataito

Vastaus

Hei,

noin tarkkoja skenaarioita merenpinnan mahdollisen nousun vaikutuksista en löytänyt. Itämeriportaalissa esitellään Kansainvälinen ilmastopaneelin (IPCC) tietoja, joiden mukaan valtamerten pinnannousu vuoteen 2100 mennessä tulisi olemaan 0,1–0,9 metriä. Nousu riippuu kuitenkin siitä, miten kasvihuonekaasujen päästöjen kasvua kyetään rajoittamaan.

Itämeren merenpinnan korkeuteen vaikuttaa valtamerten lisäksi myös se, minkälaisia muutoksia tapahtuu Itämereen valuvien jokivesien määrässä ja niiden vuodenaikaisessa jakautumisessa. Vaikka valtamerten pinnanousu ei ulotu sellaisenaan Itämerelle, arvellaan merenpinnan kokonaisnousun olevan Itämerellä samaa suuruusluokkaa kuin valtamerillä. Tämä merkitsisi sitä, että pinnanousu Suomenlahdella kumoaisi nykyisin maankohoamisesta aiheutuvan keskimääräisen merenpinnan alentumisen. Pohjanlahdella ja Perämerellä merenpinnan pakeneminen hidastuisi hiljalleen.

Tämän näkemyksen mukaan merenpinnan nousu ei siis vaikuttaisi oleellisesti Suomen rantaviivaan. Ilmastonmuutoksen vaikutuksista merenpinnan tasoon on kuitenkin hyvin erilaisia käsityksiä – jäämme odottamaan mitä todellisuudessa tuleman pitää.

Lähde:

Ilmastonmuutos vaikuttaa Itämereen
http://www.itameriportaali.fi/fi/tietoa/uhat/ilmastonmuutos/fi_FI/ilmast...

Interngovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
http://www.ipcc.ch/

Kommentit (0)

Vastauksesi