Jos muuttaisin Saksaan, ja onnistuisin saamaan Saksan kansalaisuuden, olisiko...

Jos muuttaisin Saksaan, ja onnistuisin saamaan Saksan kansalaisuuden, olisiko...

Jos muuttaisin Saksaan, ja onnistuisin saamaan Saksan kansalaisuuden, olisiko minun pakko luopua samalla Suomen kansalaisuudestani?

Vastaus

Suomen kansalaisuudesta ei tarvitse luopua. Vuonna 2003 voimaan tulleen Kansalaisuuslain 34 § mukaan henkilö säilyttää Suomen kansalaisuuden, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

Suomen kansalainen, jolla on myös jonkin vieraan valtion kansalaisuus, säilyttää Suomen kansalaisuuden täyttäessään 22 vuotta vain, jos hänellä on riittävä yhteys Suomeen.
Riittävä yhteys katsotaan olevan, jos:
1) henkilö on syntynyt Suomessa ja hänen kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikuntansa on Suomessa hänen täyttäessään 22 vuotta;
2) henkilön kotikunta on ollut Suomessa taikka varsinainen asunto ja koti Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tans-kassa yhteensä vähintään seitsemän vuotta ennen kuin hän on täyttänyt 22 vuotta; tai
3) henkilö on 18 vuotta täytettyään, mutta ennen 22 ikävuoden täyttämistä:
a) ilmoittanut kirjallisesti Suomen diplomaattiselle edustustolle tai lähetetyn virkamiehen johtamalle konsulaatille taikka maistraatille haluavansa säilyttää Suomen kansalaisuuden;
b) hakenut Suomen passia tai saanut Suomen passin;
c) suorittanut tai parhaillaan suorittaa Suomessa varusmies- tai siviilipalvelusta tai naisten vapaaehtoisesta asepal-veluksesta annetussa laissa (194/1995) tarkoitettua palvelusta; tai
d) saanut Suomen kansalaisuuden hakemuksesta tai ilmoituksesta.

Saksa hyväksyy kaksoiskansalaisuuden rajoitetusti siten, että EU-maan kansalainen voi anomuksesta saada myös Saksan kansalaisuuden ilman, että joutuu luopumaan entisestä kansalaisuudestaan. Tämän edellytyksenä on kuitenkin, että alkuperäismaa hyväksyy kaksoiskansalaisuuden ja mailla on vastavuoroisuus, ts. alkuperäismaan lainsäädännössä ei myöskään vaadita Saksan kansalaista luopumaan Saksan kansalaisuudestaan saadessaan tämän maan kansalaisuuden. Suomen laki sallii hakijoiden säilyttää vanhan kansalaisuutensa. Näin vastavuoroisuus toteutuu.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030359
http://www.usp.fi/toiminta/index2.php?sivu=574
http://www.finnland.de/public/default.aspx?nodeid=37088&contentlan=1&cul...

Kommentit (0)

Vastauksesi