Jos Lahden rikkihappo-rekkaonnettomuus (17.3) olisi rikkonut molemmat kuljetetut säiliöt ja happo olisi valunut luontoon. Millaisen mittasuhteen katasrofista kysymys?

Jos Lahden rikkihappo-rekkaonnettomuus (17.3) olisi rikkonut molemmat kuljetetut säiliöt ja happo olisi valunut luontoon. Millaisen mittasuhteen katasrofista kysymys?

Tuuli kävi sinä aamuna juuri kaupungin suuntaan? Koko kaupungin evakuointi? Pohjavesi?

2 vastausta
09.04.201615:59
708
60

lol

 

Kommentit (0)
09.04.201614:15
8181
29

Työterveyslaitoksen sivuilla kerrotaan rikkihapon maahan valumisen seurauksista mm. seuraavaa (ks. tarkemmin oheisen linkin kautta): 

Maahan valunut rikkihappo ei juurikaan haihdu ilmaan. Maaperän kosteus edistää sen tunkeutumista maahan. Rikkihappo on maaperässä kulkeutuvaa ja laimeat liuokset kulkeutuvat nopeammin. Rikkihappo liuottaa maaperästä aineksia, etenkin karbonaatteja. Se voi jonkin verran neutraloitua kulkeutuessaan maaperässä, mutta sitä voi kulkeutua pohjaveteen asti. Rikkihappo kulkeutuu pohjaveden virtaussuunnassa.

Rikkihappo sekoittuu hyvin veteen. Rikkihapon haitallisuus vesieliöille perustuu sen voimakkaaseen happamuuteen. Kaloille haitallinen veden pH on alle 5 ja muille vesieliöille alle 5,5. Rikkihapon on todettu olevan haitallista vesieliöille. Sen akuutti LC50-arvo kalalle on noin 80 mg/l (24 h) ja EC50-arvo vesikirpulle noin 30 mg/l (24 h).

Rikkihapon ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon.

Voimassa olevien kriteerien perusteella rikkihappoa ei luokitella ympäristölle vaaralliseksi.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi