Jos kerään..

Jos kerään..

kaiken mahdollisen vippiyritysten tyrkyttämän rahan, ja hoitaisin/jakaisin kaiken omaisuuteni ennen kuolemaani, eli ei latiakaan jäisi jälkeeni, jääkö vippi yritykset nuolemaan vaikka käsiään, vai voivatko hakea velkoja esim vaimolta

Vastaus

Kysy.fi ei pysty antamaan täysin pätevää vastausta kysymyksissä joihin liittyy lainopillisia yksityiskohtia. Pohditaan silti tilannetta lähdeaineiston pohjalta.

Pikalainayritykset siirtävät maksamatta jääneet lainat perintätoimistoille melko pian maksujen laiminlyönnin jälkeen. Lopuksi velalle haetaan käräjäoikeuden tuomio. Jos velallinen ei maksa vapaaehtoisesti, hänen tulojaan tai omaisuuttaan joudutaan ulosmittaamaan, sikäli kuin ulosmitattavaa on.

Pikalainoissa ei ole takaajia, joten takausvastuussa vaimosi ei ainakaan olisi. Lain mukaan kuolinpesän osakas ei myöskään ole henkilökohtaisessa vastuussa vainajan veloista. Avioliittolain mukaan kumpikin puoliso vastaa yksin siitä velasta, minkä hän on tehnyt ennen avioliittoa tai sen aikana. Leski ei siis ole vastuussa, vaan velka katetaan vainajan jäämistöomaisuudesta.

Jos siis olisit hassannut kaiken omaisuutesi, myös mahdollisen omistusasuntonne ennen kuolemaasi, ei velkojilla olisi juuri mahdollisuuksia periä saataviaan velallisen omaisuuden realisoinnilla. Vastaajan näkemyksen mukaan vippiyritykset jäisivät tällöin tosiaan ilman rahojaan.

 

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi