Jos käsityöläinen leikkaa esimerkiksi vanhoista kirjoista kuvia ja tekee niistä...

Jos käsityöläinen leikkaa esimerkiksi vanhoista kirjoista kuvia ja tekee niistä...

Jos käsityöläinen leikkaa esimerkiksi vanhoista kirjoista kuvia ja tekee niistä kierrätystuotteita myyntiin, rikkooko hän tekijän oikeuksia? Jos myyjä kopioisi kuvat, se tietääkseni rikkoisi, mutta entä jos hän leikkaa kuvat suoraan kirjasta?

Vastaus

Aiheesta on kysytty meiltä aiemminkin.

Tekijänoikeusneuvosto antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta. Lausuntoihin voi tutustua sivulla http://www.minedu.fi/OPM/Tekijaenoikeus/tekijaenoikeusneuvosto/tekijaeno...

Mielenkiintoinen kysymyksesi osalta näyttäsi olevan esim. lausunto 2005:1. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Tekijaenoikeus/tekijaenoik...
Tähän lausuntoon on lisäksi kerätty visuaalisiin ja kuvataiteen tuotteisiin liittyviä tekijänoikeuskysymyksiä Tekijänoikeusneuvoston aikaisemmista lausunnoista.

Ilmeisesti tällainen uusiokäyttö katsotaan kuuluvan tekijänoikeuslain 2 §:n piiriin, jolloin tekijän yksinomainen oikeus käsittää myös oikeuden määrätä teoksen muuttamisesta ja muuntelemisesta. Toisaalta lain 1 §:n mukaan tekijänoikeussuojan edellyttää, että kirjallinen tai taiteellinen tuote yltää niin sanottuun teostasoon. Tällä tarkoitetaan sitä, että tuotteen on oltava itsenäinen ja omaperäinen luomistyön tulos. Teostasovaatimuksen katsotaan yleensä täyttyvän, kun teos on niin itsenäinen ja omaperäinen, että kenenkään muun kuin tekijän ei yleensä voitaisi olettaa päätyvän muodoltaan samanlaiseen lopputulokseen.
Tekijänoikeuslaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404

Tietoa lausunnon pyytämisestä tekijänoikeusneuvostolta http://www.minedu.fi/OPM/Tekijaenoikeus/tekijaenoikeusneuvosto/?lang=fi

Aikaisempi vastauksemme:
http://igs.kirjastot.fi/fi-FI/iGS/kysymykset/kysymys.aspx?ID=c4136da2-36...

Kommentit (0)

Vastauksesi