jos jumala pystyy kaikkeen ni voiko se luoda kiven jota se ei voi nostaa

jos jumala pystyy kaikkeen ni voiko se luoda kiven jota se ei voi nostaa

oon miettiny pitkään ja ei osannu pappikaan vastata

Vastaus

Kuvaamaasi ajatusketjua kutsutaan usein kaikkivaltiuden ongelmaksi, koska ongelma liittyy juuri jumalan oletettuun kaikkivaltiuteen eli siihen, että hän voi tehdä aivan mitä tahansa. Heti voidaan huomauttaa, että ongelmaa ei ole, mikäli joku on vain tiettynä ajankohtana kaikkivaltias: hän voisi tällöin saada aikaan jonkin tapahtuman, joka poistaisi hänen kaikkivaltiutensa (esimerkiksi luomalla mainitun kiven, jota hän ei voi nostaa).

Ongelma syntyykin oikeastaan silloin, jos jonkun (esimerkiksi jumalan) katsotaan olevan välttämättä aina kaikkivaltias. Mikäli tällaisen välttämättä kaikkivaltiaan olennon olemassaolo halutaan olettaa, ongelmaan on periaatteessa kaksi ratkaisua:

a) Voidaan ajatella, että kaikkivaltias pystyy saamaan aikaan myös ristiriitaisia tilanteita, ihan logiikasta piittaamatta, siis esimerkiksi luomaan oven, joka on sekä kiinni että auki. Tällöin hänelle ei olisi temppu eikä mikään luoda myös kivi, jonka hän voi nostaa (kaikkivaltiutensa vuoksi) ja jota hän samalla ei kuitenkaan voi nostaa.

b) Useimmiten kuitenkin on ajateltu, että logiikka sitoisi myös kaikkivaltiaan olennon tekoja, siis että kaikkivaltiaskin pystyisi tekemään vain mahdollisia asioita. Tällöin voitaisiin ajatella, että kuvaillun kiven luomisessa on jotain ristiriitaista, jolloin ei olisi pois kaikkivaltiaan kaikkivaltiudesta, jos hän ei sellaista kiveä voisi luoda.

Kommentit (0)

Vastauksesi