Jos ihmisellä on velkoja ja takaajat ovat jo joutuneet maksumiehiksi, mitä tapahtuu hänen kuoltuaan?

Jos ihmisellä on velkoja ja takaajat ovat jo joutuneet maksumiehiksi, mitä tapahtuu hänen kuoltuaan?

Joutuuko takaajat maksamaan velat loppuun vai katoavatko ne vain jonnekin? Entä jos kuolleelta jää jonkinverran perintöä, mutta ei niin paljon, että kaikki velat tulisi katetuksi. Miten päätetään, mitkä velat sillä maksetaan?

Vastaus

Pääsääntöisesti takaajat ovat vastuussa sitoumustensa mukaisesti velallisen kuoltua. Jos vainajan varat eivät riitä pesänselvityksen jälkeen kattamaan velan pääomaa ja kuluja, peritään niitä takaajilta.

Kauppakaaren 10 luvun 10 § koskee velallisen tai takaajan kuoleman vaikutusta takaukseen. Velallisen kuollessa takaajan on maksettava se osa velasta, jonka maksuun velallisen kuolinpesän varat eivät riitä

 

Kommentit (0)

Vastauksesi