Jos haluaisin viljellä hukkakauraa, niin onko se sallittua. Vaikkapa vain...

Jos haluaisin viljellä hukkakauraa, niin onko se sallittua. Vaikkapa vain...

Vastaus

Linnut sekä muut eläimet levittävät hukkakauraa pitkiäkin matkoja, joten sen viljeleminen ei varmastikaan ole sallittua. Viljelmien läheisyydessä hukkakauran tahallinen levittäminen voitaisiin tulkita jopa rikokseksi. Ilman lainopillista pätevyyttä jätämme kuitenkin tulkinnat esimerkiksi törkeän vahingonteon täyttymisen tunnusmerkeistä sikseen.

Vuosittain 10-15 prosenttia Suomen peltoalasta on hukkakauran saastuttamaa. Hukkakauraa pidetään niin haitallisena, että Suomessa on säädetty laki, joka velvoittaa viljelmän läheisyydessä sijaitsevien alueiden haltijoiden ilmoittamaan mahdollisista havainnoista. Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo hukkakauran torjunta- tai ilmoitusvelvollisuutta, tuomitaan ”hukkakauran torjunnasta annetun lain” rikkomisesta sakkoon.

Laki hukkakauran torjunnasta:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020185

http://www.tarkkelysperuna.info/site?node_id=349

Vuoden 1734 säädetyn lain mukaan hukkakauran tahallinen levittäjä menetti kunniansa, joutui korvaamaan tuhot sekä sai vielä kymmenien taalereiden sakot.
http://www.mm.helsinki.fi/MAATALOUS/tiedostot/Laatuketju_2008_heikkila_w...

Kommentit (0)

Vastauksesi