Jos ärsyttää Helsingin Etelä-Haagalaisen yrityksen ikkunan mainos "kaikki kuulo...

Jos ärsyttää Helsingin Etelä-Haagalaisen yrityksen ikkunan mainos "kaikki kuulo...

Jos ärsyttää Helsingin Etelä-Haagalaisen yrityksen ikkunan mainos "kaikki kuulo koje ratkaisut", mitä voi tehdä? Valittaa liikkeeseen vai mainoksen painajalle vai mihin?

Vastaus

Ensisijaisesti kannattaa olla yhteydessä suoraan ao. liikkeeseen. Nähtävästi mistään kuluttajasuojalain tarkoittamasta hyvän tavan vastaista markkinoinnista tai totuudenvastaisten tai harhaanjohtavien tietojen antamisesta ei ole kyse.
Kuluttajansuojalaki 2 luku
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038#L2

Jos olisi kyse kuluttajansuojalain 2 luvun säädösten rikkomisesta niin kuluttaja-asiamiehen tai markkinaoikeuden tehtävänä olisi määrätä tällaiselle markkinoinnille kielto ja sen tehostamiseksi mahdollinen uhkasakko.

Todettakoon, että kuluttajansuojalakia vastaava säännös on vilpillistä kilpailua säätelevässä laissa. Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa ja on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa.
Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19781061

Kommentit (0)

Vastauksesi