Jos ajan taksia ilman voimassaolevaa ammattiajolupaa, mihin syyllistyn? Minkälaiset sanktiot?

Jos ajan taksia ilman voimassaolevaa ammattiajolupaa, mihin syyllistyn? Minkälaiset sanktiot?

Vastaus

Taksiliikennelain 217/2007 rangaistussäännöksissä mainitaan seuraavasti:

Joka harjoittaa ammattimaista henkilöliikennettä henkilöautolla ilman tässä laissa edellytettyä taksilupaa tai vastoin 4 a §:n 1 momentin kieltoa kuljettaa henkilöitä ammattimaisesti tiellä ajoneuvolain 10 §:ssä tarkoitetulla N-luokan ajoneuvolla, on tuomittava luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Lähde:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070217

Kommentit (0)

Vastauksesi