Jos on 17 lasta suomessa miten paljon saa lapsi lisää?

Jos on 17 lasta suomessa miten paljon saa lapsi lisää?

Vastaus

Suomessa asuvasta lapsesta maksetaan lapsilisää, kunnes hän täyttää 17 vuotta.

Lapsilisän määrä on porrastettu perheen lapsiluvun mukaan:

ensimmäisestä lapsilisään oikeutetusta lapsesta 100,00 euroa
toisesta lapsilisään oikeutetusta lapsesta 110,50 euroa
kolmannesta lapsilisään oikeutetusta lapsesta 131,00 euroa
neljännestä lapsilisään oikeutetusta lapsesta 151,50 euroa
jokaisesta seuraavasta lapsilisään oikeutetusta lapsesta 172,00 euroa kalenterikuukaudessa.

Yksinhuoltajalle maksetaan jokaisesta lapsesta lapsilisään yksinhuoltajakorotusta 36,60 euroa kalenterikuukaudessa.

Lapsilisän porrastus määräytyy niiden lasten lukumäärän mukaan, joista henkilö on oikeutettu nostamaan lapsilisää. Esimerkiksi jos 15 vuotta täyttänyt lapsi nostaa itse lapsilisänsä, hän ei vaikuta korottavasti perheen muista lapsista maksettavaan lapsilisään.

Lapsilisän maksaminen perustuu lapsilisälakiin http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920796

Lähde: http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/260302085034EH?openDocument

Kommentit (0)

Vastauksesi