Jos 16-vuotias henkilö haluaa muuttaa vuokra-asuntoon, onko tämä mahdollista?

Jos 16-vuotias henkilö haluaa muuttaa vuokra-asuntoon, onko tämä mahdollista?

Jos 16-vuotias henkilö haluaa muuttaa vuokra-asuntoon, onko tämä mahdollista? Olen kuullut että 16-vuotias henkilö saa muuttaa pois kotoa huoltajan luvalla. Jos näin on, saako henkilö mistään ns. tukea asumiseen jos rahatilanne ei jousta kalliiseen kuukausivuokraan? Kiitoksia vastauksesta.

Vastaus

Kysymyksestä ei ilmene asumispaikka, eikä se, käykö kyseinen 16-vuotias koulua tai muuta oppilaitosta. Tässä kuitenkin muutamia perustietoja:

16-vuotias on alaikäinen, eikä siis ole vielä oikeustoimikelpoinen. Hän ei voi vuokrata asuntoa omissa nimissään. Yksinasuminen sinällään käy päinsä vanhempien luvalla, onhan Suomessa paljon esim. koululaisia, jotka joutuvat asumaan opiskelun vuoksi eri paikkakunnalla kuin vanhempansa.

Huoltaja, eli toinen vanhemmista, voi allekirjoittaa alaikäisen puolesta esim. vuokrasopimuksen. Huoltaja vastaa myös hänen elatuksestaan ja edustaa häntä virallisissa asioissa.
Sosiaalitoimistolta voi saada toimeentulotukea, Kelalta puolestaan asumistukea.
Opintotuki alaikäisellä riippuu huoltajan tuloista.

Helsingin sosiaalitoimiston sivuilta selviää toimeentulotuen saamisperusteita:
"Toimeentulotukea voi saada kuka tahansa Suomessa asuva henkilö tai perhe sellaisessa tilanteessa, jossa ei ole mahdollista saada riittävästi tuloja tai muita etuuksia eikä ole säästöjä eikä varallisuutta, joilla voisi turvata välttämättömät menot. Toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto.

Toimeentulotuki on luonteeltaan tilapäinen ja tarveharkintainen tukimuoto. Päätökset tehdään yleensä vain kuukaudeksi tai kahdeksi kerrallaan. (...) Toimeentulotuella ei pyritä turvaamaan luottotietoja eikä omaisuuden säilymistä."
http://www.hel.fi/wps/portal/Sosiaalivirasto/...tty%C3%A4#01
http://www.hel.fi/wps/portal/Sosiaalivirasto/Artikkeli?WCM_GLOBAL_CONTEX...

Asumistukeen liittyvissä kysymyksissä kannataa ottaa yhteytää lähimpään Kelan toimistoon.
Kelan sivuilla on tietoa asumistuesta:
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/Docs/170501111907EH?OpenDocument

Asumistukea myönnetään valtion varoista pienituloisille ruokakunnille. Kelan sivuilta selviää, että "asumistukea voi saada Suomessa sijaitsevaan vakinaiseen vuokra-, asumisoikeus- tai omistusasuntoon." Tuen saaminen riippuu hakijan tuloista.
Tällä sivulla voi laskea mahdollisuudet saada asumistukea: http://asiakas.kela.fi/aylaskenta_app/AYLaskentaApplication

Pulmakulmasta lisää tietoa nuorten asumisesta:
http://www.nuoret.info/Keskustelut/Viestit.aspx?ID=774

Kommentit (0)

Vastauksesi