Joistakin kielistä sanotaan, että ne ovat rikkaita - asiat voidaan sano monella...

Joistakin kielistä sanotaan, että ne ovat rikkaita - asiat voidaan sano monella...

Joistakin kielistä sanotaan, että ne ovat rikkaita - asiat voidaan sano monella tapaa, ilmiöille ja asioille on monia sanoja (esim. eskimoille lumi). Onko olemassa jokin erityisen rikas kieli vai onko kielet yleensä sidoksissa lähinnä puhujien kulttuuriin? Onko tästä aiheesta (kielien ilmaisuvoimasta) tehty tutkimuksia? Mitä tutkimuksissa on todettu?

Vastaus

Hei,
ei ole olemassa erityisen "rikasta" kieltä. Kielen sanasto on sidoksissa ympäröivään kulttuurin ja elinolosuhteisiin. Paitsi eskimoilla myös suomalaisilla on lumisanoja.
Ks.
http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2675

Kielen ja kulttuurin yhteydestä löydät tietoa mm. tästä Virittäjä-lehden artikkelista:
http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/2003_116.pdf

Olemme aikaisemmin iGS-palvelussa vastanneet samantapaiseen kysymykseen. Aikaisemmasta vastauksestamme löydät myös kirjasuosituksia.
http://igs.kirjastot.fi/fi-FI/iGS/kysymykset/kysymys.aspx?ID=feaf149a-b0...

Kommentit (0)

Vastauksesi