Jätteiden kaato kielletty

Jätteiden kaato kielletty

Onko oheisella kieltotaululla mitään merkitystä (tien päässä metsän reunassa)? Eikö jätteiden kaato ole joka paikassa muutenkin kiellettyä?

Kuvat: 
Vastaus

Jätelain tarkoituksena on mm. ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, varmistaa toimiva jätehuolto ja ehkäistä roskaantumista. Lain 72. pykälä on roskaamiskielto, sen mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä. Jos roskaajaa ei saada selville tai tavoiteta, siivoamisvelvollisuus useinkin lankeaa kunnalle. Ilmeisesti kyseinen paikka on katsottu sellaiseksi, että se sijainnillaan houkuttelee eräänlaisen laittoman kaatopaikan muodostumiseen. Kyltti voisi toimia tässä pelotteena.

Kommentit (0)

Vastauksesi