Järvien rajat?

Järvien rajat?

Onko Suomessa leveiden salmien kautta toisiin järviin yhteydessä olevilla järvillä mitään virallisia rajoja, niin että tietyssä kohdassa vettä päättyy yksi järvi ja alkaa toinen? Jos on, niin onkohan noista rajoista saatavilla netissä karttaa?

Vastaus

Hyvä kysymys, kun näin järvien kirjomaa maata asutamme. Suuret järvemme voivat muodostua useasta salmien yhdistämästä järvialtaasta. Esimerkiksi Saimaa on tällainen reittivesistö. Onkin vähän tulkinnanvaraista mistä puhumme kun puhumme Saimaasta. Järviwiki esittää tällaisen määritelmän: "Jos vedenpinta on monialtaisen vesialueen eri osissa samassa tasossa, voidaan altaikkoa pitää yhtenä järvenä." Suur-Saimaan pinta alenee Joensuun ja Imatran välisellä vesitiellä keskimäärin vain 11 senttiä, joten Suur-Saimaata voitaneen pitää yhtenä järvenä. Toisaalta Suur-Saimaan eri altaissa on useitakin toisistaan poikkeavia ominaispiirteitä ja siltä kannalta Suur-Saimaa muodostuisi monista järvistä.

1980-luvun puolivälissä järvien lukumäärää laskettaessa noudatettiin tulkintaa, jonka mukaan 'riittävän kapea salmiyhteys' muodostaa järvien rajan. Se tarkoittaisi monien suurjärvien jakautumista pienempiin osiin. Mikä sitten oli riittävän kapea salmi, sitä ei tässä mainita. Kaiken kaikkiaan rajanveto tuntuu aika epämääräiseltä, mutta koska järville on laskettu tietyt pinta-alat, on jokin taho rajat arvioinut. Järviwiki viittaa määrittelyyn Maanmittauslaitoksen 1:10 000 ja 1:20 000 rantaviiva-aineistojen perusteella. Suomen ympäristökeskuksesta voisi tiedustella tarkemmin näistä rajauksista.

Kommentit (0)

Vastauksesi