Itsemurhayritys ja sen seuraukset?

Itsemurhayritys ja sen seuraukset?

Jos ihminen yrittää itsemurhaa, joutuuko hän aina ensiavusta (yhteispäivystys) suljetulle osastolle ja miten pitkäksi aikaa? Laki § mom?

Vastaus

Potilaan tilanteen arvioi tapauskohtaisesti hoitava lääkäri, joten käytäntö voi vaihdella. Jos katsotaan, ettei potilas ole vaaraksi itselleen, häntä ei välttämättä oteta sairaalahoitoon. Jos taas arvioidaan, että potilas on vaaraksi itselleen, esim. edelleen vakavassa itsemurhavaarassa, hänet voidaan toimittaa hoitoon. Mitenkään yksiselitteisesti itsemurhaa yrittäneitä potilaita ei toimiteta suljetuille osastoille vaan hoidoksi voidaan katsoa myös avohoito. 

Tahdonvastaisesti potilas voidaan ottaa hoitoon vain, jos potilas kärsii psykiatrisesta sairaudesta,  hän on vaaraksi itselleen tai ympäristölleen, eivätkä muut hoidot sovellu käytettäviksi. Käytännössä pakkohoito edellyttää vähintään kahden, useimmiten kolmen lääkärin lausuntoa. Päätöstä tahdonvastaisesta hoidosta edeltää enintään kolmen päivän tarkkailu sairaalassa M1-tarkkailulähetteen perusteella sen arviomiseksi, onko edellytykset tahdosta riippumattomaan hoitoon olemassa. Jos tarkkailuaikana ilmenee, että edellytyksiä tarkkailuun otetun potilaan hoitoon määräämiseen ei ole, hänen pitämisestään tarkkailussa on heti luovuttava ja hänet poistettava sairaalasta hänen sitä halutessaan.

Jos kriteerit tahdonvastaiseen hoitoon määräämisestä täyttyvät, potilasta voidaan pitää tahdonvastaisessa psykiatrisessa hoidossa enintään 3 kuukautta.

Potilaalla säilyy oikeus valittaa hoitoonmääräämispäätöksestään psykiatrisen toimintayksikön sijainnin mukaiseen hallinto-oikeuteen. Potilaalla on tarvittaessa mahdollisuus saada tukea valituskirjelmän laatimisessa esimerkiksi potilasasiamieheltä. Valituksen laatimiseen voi saada myös julkista oikeusapua joko oikeusaputoimistosta tai yksityiseltä asianajajalta.

Käytännössä tahdonvastaiseen hoitoon turvaudutaan hyvin harvoin ja kriteerit ovat tiukat. Itsemurhayritys ei siis johda automaattisesti pakkohoitopäätökseen tai hoitoon suljetulla osastolla.

Kommentit (0)

Vastauksesi