Italialainen (uskonnon)filosofi ja poliitikko Gianni Vattimo on luonnehtinut...

Italialainen (uskonnon)filosofi ja poliitikko Gianni Vattimo on luonnehtinut...

Italialainen (uskonnon)filosofi ja poliitikko Gianni Vattimo on luonnehtinut itseään "katolilaiseksi, joka hyväksyy Jumalan kuoleman". Minua askarruttaa, mikä on tämän ilmaisun merkityssisältö Vattimolla. Löytyisikä siis joukostanne aihepiiriä tuntevaa vastaajaa, joka ilman tyhjiä Wikipedia-viittauksia ja tuomatta esiin omia katsomuksellisia mieltymyksiään kykenisi selittämään, mitä Vattimo todella tarkoittaa? Onko kyseessä vain 1800-luvun nietzscheläisen väittämän toisto, ja jos on, niin miten selittyy Vattimon "uskon että uskon"-paradoksi - ja ylipäätään hänen tunnustautumisensa katolilaiseksi?

Vastaus

"Jumala on kuollut" on tyypillisimpiä Friedrich Nietzsche-sitaatteja. Lauseessa siis tunnustaudutaan katolilaiseksi, mutta myös hyväksytään nietzscheläinen Jumalan poissaolon periaate.

Kommentit (0)

Vastauksesi