Isyystestien toteutus mahdollisen isäehdokkaan asuessa vakituisesti ulkomailla

Isyystestien toteutus mahdollisen isäehdokkaan asuessa vakituisesti ulkomailla

Jos on sellainen tilanne, että on syntynyt lapsi, jonka äiti ei syntymän aikana ole avioliitossa ja halutaan selvittää lapsen biologinen isä, niin mitäs sitten tehdään, jos mahdollinen isäehdokas on ennen lapsen syntymää muuttanut ulkomaille ja vieläpä sellaiseen maahan, jossa Suomella ei ole suurlähetystöä JA jolla ei myöskään ole suurlähetystöä Suomessa (esimerkiksi Uusi-Seelanti, Bahama tai Costa Rica)?

Vastaus

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen sivuilla on tietoa oikeusgneettisestä isyystutkimuksesta ja sen yhteydessä mahdollisesti ulkomaille tehtävästä virka-apupyynnöstä. Jälkimmäisen osalta todetaan mm. seuraavasti: "Silloin, kun isyysasiaan osallinen asuu ulkomailla, lastenvalvoja voi pyytää ulkoministeriöltä virka-apua henkilön tapaamiseksi ulkomailla. Isyyslain mukaan tunnustamislausuman, tunnustamisen johdosta kuulemisen sekä hyväksymislausuman voi ulkomailla ottaa vastaan sellainen Suomen edustuston virkamies, joka voi konsulipalvelulain (498/1999) 33 §:n mukaan suorittaa edustustossa julkisen notaarin tehtäviä. Lisäksi edustuston virkailijat voivat antaa virka-apua isyyden selvittämistä varten toimitettavan neuvottelun järjestämiseksi sekä oikeusgeneettistä isyystutkimusta varten tarvittavan näytteen ottamiseksi."

Esimerkiksi Uudessa- Seelannissa ei ole suurlähetystöa, mutta Suomen Canberran-suurlähetystö Australiassa on Suomen virallinen edustaja  myös Uudessa-Seelannissa  ja eteläisen Tyynenmeren (Oseanian) alueella.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi