Isoisäpuoleni oli syntynyt 1906, ollut kutsunnassa vasta 13.09 1943, miksi näin?

Isoisäpuoleni oli syntynyt 1906, ollut kutsunnassa vasta 13.09 1943, miksi näin?

Tarkastuksen tulos BII 36g (viimeinen merkki voi olla myös 9), mitähän koodi tarkoittaa?

3 vastausta
23.05.201912:11
80900
47

Talvisotaan kutsuttiin alle 40 vuotiaat miehet, joten hänet on tuon sairauden/vamman 36 g perusteella vapautettu palveluksesta rauhan ja Talvisodan aikana, mutta Jatkosodassa reservien vähenemisen vuoksi 100000 nostoväkeen kuuluvaa kutsuttiin palvelukseen. BII on kelpoisuusluokka B 2.

En löytänyt Lääkärintarkastusohjesääntöä (L.T.O., LTO) 1943 netistä (nykyisissä eri koodit), mutta se on saatavissa Maanpuolustuskorkeakoulun kokoelmista tai ehkä kirjastoistakin. Kysy Kirjastonhoitajalta-palvelu on ainakin joskus selvitellyt noita koodeja, katso viimeinen linkki.

Kommentit (0)
23.05.201915:24
23635
40

Suomen historian emeritusprofessori Jussi T. Lappalaisen mukaan maailmansotien välisenä aikana Suomessa jätettiin miehiä kouluttamatta, jos näiden "kunnossa tai rakenteessa oli mitättömiäkin huomautuksia". Samaisen historioitsijan mukaan hylkäykset tehtiin "silkassa säästämistarkoituksessa". (Mainittakoon, että professori Heikki Ylikangas on korostanut myös poliittisten syiden merkitystä asevelvollisten suuren hylkäysosuuden taustatekijänä.)

Lokakuussa 1939, liikekannallepanon käynnistyttyä, Suomen kenttäarmeijassa palveli noin 290 000 miestä. Heinäkuussa 1941, jatkosodan alkaessa, vahvuus oli noussut 438 000 mieheen ja kotijoukkojenkin määrä lähes 40 000 henkeen huolimatta siitä, että talvisodassa oli kaatunut lähes 27 000 miestä ja 16 000 oli invalidisoitunut taistelukyvyttömiksi.

Ns. välirauhan eli talvisodan päättymisen ja jatkosodan alkamisen välisenä aikana  suurin osa sotienvälisenä aikana vapautetuista miehistä siis määrättiin asepalvelukseen. Jatkosotaan he osallistuivat oman ikäluokkansa mukaisesti. Vanhemmat miehet kotiutettiin hyökkäysvaiheen jälkeen talvella 1941 - 1942, ja nuoremmat palvelivat rintamalla koko jatkosodan ajan.

Kysyjän tarkoittaman henkilön tapaus ei siis tunnu lainkaan sopivan siihen yleiskuvaan, jonka mukaan sotienvälisenä aikana eri syistä palveluksesta vapautetut määrättiin jatkosotaan valmistauduttaessa asepalvelukseen, kun kenttäarmeijan vahvuutta todella merkittävästi nostettiin. Siihen hänen määräämisensä uuteen kutsuntaan syyskuussa 1943 vaikuttaa todella myöhäiseltä ajankohdalta. Jäljelle jää nähdäkseni kaksi mahdollisuutta, joista FM Tapio Nurminen kertoo artikkelissaan:

"Oman erikoisryhmänsä muodostavat ikäluokkien 1909 - 1925 entiset D-miehet,  joita otettiin palvelukseen syksyllä 1943 (noin 7000),  sekä sellaiset vuosina 1904 - 1924 syntyneet II luokan nostomiehet, jotka otettiin palvelukseen vasta kesäkuussa 1944 (noin 13 000). Kyseiset miehet palvelivat kesällä 1944 lähinnä linnoitus- ja muissa tukitehtävissä."

Vaikka kysyjän tarkoittama henkilö siis oli syntynyt jo 1906, hän on silti nähdäkseni voinut kuulua Nurmisen ensiksi mainitsemaan ryhmään, entisiin D-miehiin. Vuonna 1935 voimaan tullut (ja todennäköisesti myös sitä varhempi) lääkärintarkastusohjesääntö (L.T.O) tarkoitti D-luokkaan kuuluvilla niitä, jotka olivat "kaikenlaiseen palvelukseen pysyväisesti kykenemättömät; asevelvollinen voitiin vapauttaa asevelvollisuuden suorittamisesta kokonaan".

***

Vastauksen asiatiedot perustuvat Tapio Nurmisen artikkeliin "Muuttuva armeija" teoksessa Teloitettu totuus - kesä 1944. Toim. Jukka Kulomaa ja Jarmo Nieminen. Ajatus Kirjat 2008.

 

Kommentit (2)
Eikö hän paremmin (syntymävuosi ja B II kelpoisuusluokka) sopisi Nurmisen mainitsemaan ... Eikö hän paremmin (syntymävuosi ja B II kelpoisuusluokka) sopisi Nurmisen mainitsemaan toiseen ryhmään?
23.5.2019 16:26 Köpi K 80900
Kappas, pitää paikkansa. Tulin silmäilleeksi kysymyksen ja ensimmäisen vastauksen aiva... Kappas, pitää paikkansa. Tulin silmäilleeksi kysymyksen ja ensimmäisen vastauksen aivan liian huolimattomasti. Siis uudestaan Nurmisen mukaan: "Apupalvelukseen kykenevät: luokkaan B merkityt apumiehet voitiin tarvittaessa, esimerkiksi syntyvyyden alentuessa, jo rauhan aikana määrätä aseettomaan palvelukseen, josta ei nähty koituvan vaaraa heidän terveydelleen (= nostoväen II luokka: luokat B I ja B II)."
23.5.2019 16:52 V. V. Kandestoeber 23635
23.05.201919:05
1823
37

Löysin nettisivun, jolla LTO-koodeja on lueteltu. Sen mukaan 36 on epilepsia, ja sillä on kaksi alakoodia, joista 36a on epilepsia genuina (synnynnäinen) ja 36b on epilepsia traumatica (vamman aiheuttama). Voisiko se epäselvä merkki ollakin joko a tai b?

Kommentit (1)
Hienosti selvitetty!
23.5.2019 19:18 V. V. Kandestoeber 23635

Vastauksesi