Isoisäni on kuulunut 1800-luvun lopulla ns.

Isoisäni on kuulunut 1800-luvun lopulla ns.

Isoisäni on kuulunut 1800-luvun lopulla ns. Suomen kaartiin tai Keisarin kaartiin, millä nimellä sitä onkaan kutsuttu. Vielä vanhuuden valokuvassa hänellä on valkoinen pyöreähkö merkki rinnassa sen muistona. Kysyisin, mistä ja miten saisin tietää, missä ja milloin hän on palvellut ja kuinka kauan - ja arvonnanko perusteella hän on kaartiin joutunut vai miten?

Vastaus

Kysymyksessä lienevät vuoden 1878 asevelvollisuuslain mukaan palvelukseen määrätyt. Tätä lakia noudatettiin vuoden 1881 alusta. Suomen sotaväen pääosan muodostivat sen jälkeen kahdeksan tarkk'ampujapataljoonaa. Sen sijaan Suomen kaartin perinteet olivat vanhempia, mutta uuden asevelvollisuuslain aikana sekin muodostettiin asevelvollisista, aikaisemmin värvätyistä. Suomen oman sotaväen kokoonpanoon kuului lisäksi rakuunarykmentti. Vuosisadan vaihteessa suomalaiset ja venäläiset ajautuivat ratkaisemattomaan riitaan asevelvollisuuskäytännöstä. Sen seurauksena erilliset suomalaiset joukko-osastot lakkautettiin, viimeisenä Suomen kaarti vuonna 1905.

Valitettavasti en ole löytänyt mitään painettua luetteloa Suomen kaartissa (tai muissa mainituissa joukko-osastoissa) palvelleista rivimiehistä. Luultavasti heidän nimiään löytyisi lähinnä arkistoista. Aiheesta sinänsä on julkaistu kirjallisuutta, uusimpia

Ekman, Torsten
Suomen Kaarti. - Schildts, 2006

Screen, J. E. O.
Suomalaiset tarkk'ampujat : Suomen "vanha sotaväki" 1881-1901. - Suomen sotilas, 2000

Näiden lähde- ja kirjallisuusluetteloista löytää varmaankin aika kattavan luettelon siitä, mitä aiheesta on kirjoitettu.

Vuoden 1878 asevelvollisuuslaki aikana toimittiin niin, että lääkäri tarkasti aluksi kutsuntaikäiset. Palveluskelpoisiksi arvioiduista otettiin ensiksi vapaaehtoisesti vakinaiseen väkeen haluavat, ja loput tarpeelliseksi katsotusta määrästä arvottiin. Ne jotka eivät arvonnan perusteella joutuneet vakinaiseen palvelukseen, määrättiin reserviin, jota koulutettiin lyhytaikaisissa jaksoissa enimmäkseen kesäisin. Yleensä sotilasrasitus ei ollut kovin suuri. Jo terveydellisillä perusteilla vapautettiin noin puolet. Vakinaiseen väkeen joutui yleensä vain noin kymmenesosa koko ikäluokasta.
Isoisä on siis todennäköisesti ilmoittautunut vapaaehtoiseksi tai hänet on todella arvottu vakinaiseen palvelukseen.

Kommentit (0)

Vastauksesi