Islamistiterroristien toiminnan logiikka?

Islamistiterroristien toiminnan logiikka?

Mikä oikein on islamistiterroristien toiminnan logiikka? Mitä he toiminnallaan tavoittelevat? Varmaankaan muslimien määrä ei maailmassa ole terroritekojen seurauksena kasvanut tai yleinen mielipide islamista muuttunut positiivisemmaksi. Eiväthän he kai voi kuvitellakaan, että länsimaissa kauheasti peukkuja nousisi, että "hyvä meininki". Vai ovatko räjäyttely ja tappaminen heille jonkinlaisia arvoja jo itsessään, joilla ei yritetäkään tavoitella mitään?

Vastaus

Teologian tohtori Inkeri Rissanen ja uskontotieteen professori Tuula Sakaranaho pohtivat Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa 2.10.2014 sitä, mikä ajaa joitain Länsimaissa kasvaneita nuoria muslimeja terrorismiin. He siteeraavat Britanniassa tehtyä tutkimusta, jonka mukaan nuorten muslimien radikalisoitumiseen näyttää johtavan kolme tekijää: alhainen sosioekonominen asema, poliittisten vaikutusmahdollisuuksien vähäisyys ja puutteellinen uskonnon tuntemus.

Nämä seikat aiheuttavat turhautumisen ja tarkoituksettomuuden tunteita sekä näköalattomuutta. Lisäksi musliminuorten kohtaama uskontoon ja etniseen taustaan liittyvä syrjintä lisää vieraantuneisuuden tunnetta, joka toimii otollisena maaperänä radikaalien järjestöjen propagandalle.

On viitteitä, että edellä mainitut sosioekonomiset ja poliittiset tekijät johtavat radikalisoitumiseen todennäköisimmin silloin, kun ne yhdistyvät puutteelliseen uskontokasvatukseen.

Useimmissa Euroopan maissa toisen tai kolmannen polven maahanmuuttajanuoret eivät saa kouluissa oman uskontonsa opetusta, joten heidän tietämyksensä vanhempiensa uskonnosta, johon he kuitenkin identifioituvat, on usein hyvin puutteellinen. Äärijärjestöt käyttävät tätä hyödyksi vetoamalla nuoriin uskonnollisia tunteita nostattavia fraaseja viljelemällä ja perustamalla propagandansa yksinkertaistettuihin opinkappaleisiin.

Ääriliikkeisiin liittyneet eivät siis välttämättä edes tunne kovin syvällisesti oppia, jolla he tekonsa perustelevat. Terrorin perimmäisiä syitä kannattaakin siksi hakea muualta kuin islamista. Vastaava ilmiö nähdään monia muitakin suuntauksia edustavien ääriliikkeiden kohdalla. Liikkeeseen kuuluville ideologiaa tärkeämpää vaikuttaa olevan vahva yhteenkuuluvuuden tunne ja omanarvontunteen nousu.

Samankaltaiset syyt vaikuttavat ääriliikkeiden syntyyn ja nousuun sielläkin, missä ihmiset ovat asuneet samoilla sijoilla sukupolvesta toiseen. Terrorismin käyttövoima on yleensä tunne sosiaalisesta ja/tai poliittisesta epäoikeudenmukaisuudesta. Ihmiset päätyvät terroritekoihin silloin, kun he kokevat pitkäaikaista poliittista tai sosiaalista vääryyttä, jonka he haluavat oikaista.

Mitä sitten yksittäisellä terroriteolla tavoitellaan? Helsingin sanomien pääkirjoituksessa todettiin 8.1.2015, että terrorismi viittaa sanaan "terror" eli kauhu tai pelko. Kirjoittajan mukaan terroristit haluavat, että pelko saa ihmiset vaikenemaan ja luopumaan vapauksistaan. Iskun onnistumista ei mittaa uhrien määrä vaan se, mitä ihmisten mielissä tapahtuu.

Kommentit (0)

Vastauksesi