Irtisanominen vuokra-asunnosta

Irtisanominen vuokra-asunnosta

Mitkä ovat perusteet vuokranantajalla sanoa vuokrayksiön vuokralainen irti, kun asunnossa on ostohetkellä jo vuokralainen ja haluaisi sanoa vanhan vuokralaisen irti ( hänellä ja asunnon myyjän välillä on toistaiseksi voimassa oleva sopimus) Kauppa tehtäisiin 2.1.2017 .

Vastaus

Kysy.fi ei ole vuokraoikeuden, eikä muunkaan oikeuden asiantuntija, joten varmimman tiedon saa juristilta. Huoneenvuokralain mukaan vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu, jollei toisin sovita. Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jos huoneiston vuokrasuhde on välittömästi ennen irtisanomista kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden, ja muussa tapauksessa kolme kuukautta. Toisaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanomisen perusteita ovat esim. huoneiston ottaminen omaan käyttöön, sen myynti tai hyvin laaja peruskorjaus.

Vuokralaiselle toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen mukainen irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi.

Jos vuokrasopimus puretaan, se päättyy välittömästi. Mitään irtisanomisaikaa ei siis tällöin ole. Vuokranantaja voi kuitenkin halutessaan antaa vuokralaiselle muuttoaikaa kohtuulliseksi katsomansa ajan, esimerkiksi viikon verran. Vain laissa säädetyt perusteet oikeuttavat purkamaan vuokrasopimuksen. Vuokrasuhteen purkaminen vaatii selkeät sopimusrikkomukset vuokralaisen puolelta, esimerkiksi vähintään 2-3 kuukauden maksamattomat vuokrat.

Kommentit (0)

Vastauksesi