Inventaariossahan kauppias laskee kaikki tuotteet liikkeessä ja varastossa.

Inventaariossahan kauppias laskee kaikki tuotteet liikkeessä ja varastossa.

Inventaariossahan kauppias laskee kaikki tuotteet liikkeessä ja varastossa. Mitä muuta varten se tehdään? Eikös se ole ihan lakisääteinen juttu?

Vastaus

Kirjanpitolain 1336/1997 mukaan jokainen, joka harjoittaa liiketoimintaa on toiminnastaan kirjanpitovelvollinen http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/1997/19970182.pdf

Inventoinnilla on kaksi päätehtävää:
Kirjanpitolain mukaan liikkeenharjoittajan on voitava eritellä, mistä varastossa oleva vaihto-omaisuus muodostuu. Vaihto-omaisuutta ovat sellaisinaan tai jalostettuina luovutettavaksi tai kulutettavaksi tarkoitetut hyödykkeet. Vaihto-omaisuus on omaisuuserä, joka on tarkoitettu myytäväksi yhtiön harjoittamassa liiketoiminnassa.

Inventoinnilla varmistetaan varastoluettelon paikkansa pitävyys. Inventoinnissa määritetään varaston arvo tilikauden viimeisen päivän arvon (hinnan) mukaan ja siitä laaditaan erillinen inventointiluettelo. Tuotteet hinnoitellaan inventointiluetteloon viimeisen hankintahinnan mukaan ilman arvonlisäveroa ; ts. katsotaan ostolaskusta mikä hinta silloin on ollut käytössä.

Toinen inventoinnin hyvin tärkeä tehtävä on täsmällisten varastosaldojen ylläpito. Oikeat saldot ovat hyvän toimitustäsmällisyyden ehdoton perusta.

Kirjallisuutta:

Uudistunut kirjanpitolaki / Antti Fredriksson ... [et al.] Talentum : Ernst & Young ; Gummerus, 2006.

Pienyrityksen tilinpäätös käytännössä / Lassi Mäkinen : Gummerus, 2003.
Teosten saatavuustiedot löytyvät mm. http://www.helmet.fi/

Kommentit (0)

Vastauksesi