"Ilman rakennuksen omistajan tai haltijan nimenomaista lupaa eläintä ei saa...

"Ilman rakennuksen omistajan tai haltijan nimenomaista lupaa eläintä ei saa...

"Ilman rakennuksen omistajan tai haltijan nimenomaista lupaa eläintä ei saa ampua 150:tä metriä lähempänä sellaista rakennusta, jossa asutaan."

Mitä tarkoittaa rakennus, jossa asutaan. Tarkoittaako se sitä, että jos naapuri ei ole kotona, niin eläintä saa ampua alle 150m päässä hänen taloa? Vai tarkoittaako se vakituista asumista. Koskeeko se siinä tapauksessa kesämökkiä?

Vastaus

Usein hallituksen esityksestä löytyy täsmennyksiä lakitekstiin, mutta hallituksen esityksessä metsästyslaiksi HE 300/1992 ei ole tuota rakennusta tai asumista täsmennetty. http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1992/19920300

Tuossa hallituksen esityksessä todetaan kuitenkin, että edellisessä vuonna 1962 annetussa metsästyslaissa (17 §) säädettiin seuraavaa: ”metsästää ei saa pihassa, puutarhassa eikä sadanviidenkymmenen metrin levyisellä niitä ympäröivällä alueella.”
Asutuksesta ei siis tässä kohdin säädetty mitään.

Viime kädessä tuomioistuinlaitos ratkaisee lain tulkinnan.

Kysymyksen voisit esittää vielä Suomen riistakeskukselle. Tosin he eivät vastaa kysymykseen henkilökohtaisesti, mutta se pyritään ottamaan huomioon palvelua kehitettäessä.
http://www.riistainfo.fi/faqindex.mhtml?lang=fi&group=METSASTYS&section=UKK

Kommentit (0)

Vastauksesi