ikäluokat Suomessa ?

ikäluokat Suomessa ?

En löydä tilastokeskuksen enkä väestörekisterin sivuilta taulukkoa, jossa näkyisi niin pitkältä ajalta kuin mahdollista eri vuosien syntyvyys Suomessa eli ikäluokkien koko.

Vastaus

Tilastokeskuksen sivuilta löytyy taulukko, josta voi valita elävänä syntyneiden lukumäärän vuotta kohti vuosina 1751 – 2013. Taulukosta on mahdollista valita syntyneiden lukumäärä sukupuolen mukaan tai molemmat yhteensä. Taulukosta saa listan, jossa on elävänä syntyneiden lukumäärä vuotta kohti kunakin vuonna valitsemalla molemmat sukupuolet ja kaikki vuodet. Sivustalla on valintaohje.

Elävänä syntyneet sukupuolen mukaan 1751 -2013 :

http://193.166.171.75/database/StatFin/vrm/synt/synt_fi.asp

Väestöön liittyviä tilastoja löytyy myös Suomen tilastollisesta vuosikirjasta: Suomen tilastollinen vuosikirja 2014 = Statistisk årsbok för Finland 2014 = Statistical yearbook of Finland (Tilastokeskus, 2014)

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi