Ihmislapsen äiti on äiti, mutta vasikan äiti on emä ja linnunpoikasen äiti on...

Ihmislapsen äiti on äiti, mutta vasikan äiti on emä ja linnunpoikasen äiti on...

Ihmislapsen äiti on äiti, mutta vasikan äiti on emä ja linnunpoikasen äiti on emo. Miksi näin ja mistä tietää mitä sanaa pitää käyttää?

Vastaus

Kirjastoissa sähköisenä käytössä oleva ”Kielitoimiston sanakirja” kertoo, että sanaa ”emä” käytetään erityisesti suhteellisen kookkaista elämistä, jollainen nauta tai hirvieläinkin on. Sanalla on myös yhdyssanoissa suuruutta ilmaiseva merkitys: emävalhe tai emäkonna on jo melkoisen suuren luokan valhe tai roisto. ”Emä” on vanhastaan tarkoittanut myös ihmisäitiä, ja nykyvirossakin äitiin viitataan sanalla ”ema”. Koska sanaa ”emä” esiintyy laajasti eri sukukielissä, sitä pidetään vanhana omaperäisenä sanana. ”Emä” on esiintynyt myös suomen kirjakielessä alusta asti, jo Mikael Agricolan kielessä.

”Emo” on ”Kielitoimiston sanakirjan” mukaan yleisempi sana, joka viittaa naaraseläimeen, jolla on jälkikasvua. Voidaan puhua ”kanaemosta” mutta myös ”hirviemosta”, joten koko ei ole siinä merkitsevä tekijä. Historiallisessa mielessä tosin ”emo” on johdos ”emästä”, kuten Kaisa Häkkinen kertoo ”Nykysuomen etymologisessa sanakirjassa” (WSOY, 2004). Kirjakielessä ”emo” on esiintynyt vuodesta 1782, ja runollisessa kielessä sillä voidaan viitata ihmisäitiinkin.

”Äiti” on ”emoon” verrattuna nuori sana, sillä se on Häkkisen mukaan germaaninen laina. ”Kielitoimiston sanakirja” sanoo sillä viitattavan ensisijaisesti ihmisäitiin, mutta lasten kielessä sitä voidaan käyttää eläinten emoihinkin viitattaessa: oravaäiti, siiliäiti tms. Yleissääntönä voi silti pitää sitä, että ”äiti” viittaa nimenomaan ihmiseen, kun taas eläimistä voidaan käyttää ”emoa” tai isoista eläimistä ”emää”.

Kommentit (0)

Vastauksesi