Ihmisen muisti teratavuina

Ihmisen muisti teratavuina

Jos ihmisen muistia voisi verrata tietokoneessa käytettävän teratavun muistiin, niin kuinka monta teraa ihmisellä suurinpiirtein on muistikapasiteetti? Tai tässä tapauksessa tuo tera nimike vaihtuisi varmaankin jo muihin isompiin tietotekniikassa käytettäviin muistitermeihin.

Vastaus

Ihmisen muistia on hankala verrata tietokoneen muistiin, koska ne toimivat eri tavalla. Ihmisen aivot järjestelevät uuden opitun tiedon, soveltavat niitä aikaisempiin muistoihin ja tietoihin, tallentavat muistiin, sekä levätessä poistavat suuren osan tarpeettomana pitämästään tiedosta. Tietokoneen muisti ei itse osaa järjestellä tietoa. Se vain tallentaa ja pitää kaiken tallennettuna sellaisenaan.

Erään lähteen mukaan ihmisen muistin kapasiteetti on noin 100 teratavua, toisen lähteen mukaan se on noin 2.5 petatavua, eli 2500 teratavua. Arvio perustuu neuronien ja niiden liittymien (connection) määrään.

Ihmisen aivoissa on noin 100 miljoonaa neuronia. Jokainen näistä neuroneista voi luoda noin 1000 liitäntää (connection), eli 1000 potentiaalista synapsia. Nämä synapsit huolehtivat suurimmalti osin tiedon varastoimisesta, eli muistista. Kun nämä luvut kerrotaan keskenään, saadaan tulokseksi 100 biljoonaa, eli 100 teratavua.

Yllä oleva arvio perustuu siihen, että synapsit voivat lähettää vain ON/OFF-käskyjä, aivan kuten tietokoneen muisti. Aivot ja aivojen muisti toimivat kuitenkin eri tavalla kuin tietokone, koska neuronit näyttävät osaavan kommunikoida keskenään, jolloin muistikapasiteetti nousee huimasti.

Kommentit (0)

Vastauksesi