Ihmisellä voi olla työelämä, yksityiselämä, julkinen elämä, perhe-elämä...

Ihmisellä voi olla työelämä, yksityiselämä, julkinen elämä, perhe-elämä...

Ihmisellä voi olla työelämä, yksityiselämä, julkinen elämä, perhe-elämä, harrastukset jne. Mitä nämä oikeastaan ovat? Mihin vedetään raja?

Olen erityisen kiinnostunut siitä, millä perustein joku toinen arvioi perhe-elämääni. Mitä kriteerejä hän käyttää?Ketä muita yksilöitä - sukulaisia, lapsia, puoliso, miesystävä, yms tähän perhe-elämän arviointiin kuuluu? Ketkä ovat väistämättä arvioinnin piirissä? Mitä esimies voi/saa tietää/selvittää perhe-elämästä? Pitääkö minun antaa tietoja?

Vastaus

Työelämällä tarkoitetaan yleensä koko sitä yhteiskunnan osaa, jonka muodostavat työpaikat, työnteko ja töiden tekijät. Yksittäisellä ihmisellä ei varsinaisesti ole työelämää, mutta hän voi "olla työelämässä".

Julkinen elämä puolestaan viittaa avoimesti kaikkien nähden ja/tai tieten tapahtuvaan toimintaan. Erityisesti esiintyvillä taiteilijoilla ja poliitikoilla tapaa olla julkista elämää, mutta myös työhön liittyvä esiintyminen ja esim. toimiminen luottamustehtävässä voidaan katsoa julkiseksi elämäksi. Itse teen paljon työtä kirjaston lapsiasiakkaiden kanssa ja pidän sitä julkisena roolina, joka on erotettava toiminnastani vapaa-aikana.

Yksityiselämä viittaa niihin yksilön elämänosiin, jotka eivät liity hänen työhönsä ja/tai julkiseen esiintymiseen. Yksityiselämän piiriin katsotaan yleensä kuuluvaksi harrastukset, perhe jne. Perustuslaissa on turvattu jokaisen oikeus pitää yksityiselämänsä juuri niin yksityisenä kuin itse haluaa, myös niiden jotka työnsä tai asemansa puolesta ovat julkisuudessa. Laissa ei tarkemmin määritellä mitä yksityiselämällä tarkoitetaan.

Perhe-elämällä tarkoitetaan perheen kesken elettävää elämää. Se kuuluu ihmisen yksityiselämän piiriin. Se, keitä kunkin perhe-elämän piiriin kuuluu, riippuu luonnollisesti perheestä. Perhe-elämää arvioivat yleensä sosiaali- tai lastensuojeluviranomaiset tai psykologit. Tällöin arvioidaan erityisesti samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten suhteita, mutta mahdollisesti myös muita merkityksellisiä ihmissuhteita. Arvioinnin kohteena ovat perheen toimintakyky, vahvuudet ja vaikeudet.

Työantajalla on lakisääteinen velvollisuus mahdollistaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen, mutta ei oikeutta udella yksityiskohtia työntekijän perhe-elämästä. Mitään velvollisuutta kertoa asioista, jotka eivät suoraan liity työntekoon ei ole. Mikäli esim. tehdään arviointi työkyvystä, siihen saattaa sisältyä myös perhe-elämän arviointia. Tällöinkin tiedot ovat luottamuksellisia. Perheen arvioinnista löytyy lisätietoja lähdeluettelon alimmista linkeistä.

Lähteet:

Kielitoimiston sanakirja

Suomen perustuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731?search%5Btype%5D=pik...

Perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä
http://kotisivukone.fi/files/koukes.kotisivukone.com/perhearviointi-esit...

Lewis & Beaversin hahmottelemat perheen arvioinnin osa-alueet
http://herkules.oulu.fi/isbn9514266250/html/x1883.html

Kommentit (0)

Vastauksesi