iGS: "On kiistaton tosiasia, että Ruotsi 1100-luvulta alkaen valtasi Suomen." ...

iGS: "On kiistaton tosiasia, että Ruotsi 1100-luvulta alkaen valtasi Suomen." ...

iGS: "On kiistaton tosiasia, että Ruotsi 1100-luvulta alkaen valtasi Suomen."

Kiistatommille tosiasioille on tapana esittää kiistattomat lähdeviitteet. Se on jotakin muuta kuin kenen tahansa kirjoittama Wikipedia.

2 vastausta

Kyseessä on sekä peruskoulun että lukion oppimäärään kuuluva yleisesti tunnettu asia. Suomen joutuminen Ruotsin valtion yhteyteen luetaan alkaneeksi Ensimmäisestä ristiretkestä Suomeen v. 1154 ja kestäneen v. 1809 rauhantekoon saakka. Esim. Mantere-Sarvan sukupolvien ajan käytössä ollut Suomen historian oppikirja esittää asian näin. Myös ruotsalainen tutkimus tietää Suomen olleen Ruotsin osa jopa 650 vuoden ajan.

Kommentit (0)
30.07.201913:38
20565
16

Oikeastaan juuri mitään Suomen varhaishistoriasta  ei voi pitään "yleisesti tunnettuna" saati "kiistattomana" tosiasiana. Syynä on luonnollisesti lähes olematon lähdetilanne. Vaikkapa vastauksessa viitatun "ensimmäisen ristiretken" historiallisuus on voimakkaasti kyseenalaistettu esimerkiksi seuraavissa arvovaltaisissa historiateoksissa:

  • Georg Haggrén & alia: Muinaisuutemme jäljet. Suomen esi- ja varhaishistoria kivikaudelta keskiajalle. Gaudeamus 2015.
  • Pentti Virrankoski: Suomen historia: Maa ja kansa kautta aikojen. SKS 2012.
  • Dick Harrison: Sveriges historia 600 - 1350. Norstedts 2009.

Dick Harrisonin  mukaan voidaan todeta vain, että tavalla tai toisella "suomernas land" [myöhempi Varsinais-Suomi] todistettavasti liitettiin hahmottumassa olevan Ruotsin valtakunnan piiriin viimeistään 1210- tai 1220-luvulla. - Virrankoski puolestaan summaa, että "[l]egendat Suomeen tehdyistä ristiretkistä ja suurista taisteluista ovat luoneet harhaanjohtavan mutta sitkeästi säilyneen kuvat Suomen 'valloittamisesta'. Todellisuudessa maamme joutui Ruotsin yhteyteen jotakuinkin rauhanomaisesti läntisen naapurimaan ollessa valtiona vielä sangen heikko ja kehittymätön."

---

Yleensäkään historian kouluoppikirjat  eivät ole kovinkaan adekvaatteja lähdeteoksia tällaisissa kysymyksissä, sillä ne useinkin laahaavat mukanaan tutkimuksen jo sivuuttamia käsityksiä. Kaikkein vähiten kannattaa turvautua johonkin sukupolvien takaiseen "Mantere-Sarvaan". Kirjoitettu historiahan koostuu vaihtuvista ja uudistuvista tulkinnoista; tämä perusasia tiettävästi sisältyy kaikkien kouluasteiden opetussunnitelmiin perusopetuksesta lukioon.

Kommentit (0)

Vastauksesi