Huulihalkiosta

Huulihalkiosta

Millaista henkilöiden, joilla on huulihalkio, elämä on ollut aiemmin? Sarjassa Kiinnisidottu yhdellä mieshahmolla on huulihalkio, ja sarjassa annetaan ymmärtää, ettei hän ole koskaan seurustellut. Hänestä myös sanotaan, ettei hän taida olla ihan tästä maailmasta. Hän asuu samassa taloudessa veljensä ja tämän vaimon kanssa.

2 vastausta

Kysymys on hyvin laaja ja siihen kykenevät loppujen lopuksi vastaamaan vain huuli- ja suuhalkiopotilaat itse. Kannattaa tutustua esim. http://www.halkio.fi/ -sivustoon. Ismo-Olav Kjäldman on väitöskirjassaan Self-Concept and School Achievement of Pupils with Cleft Lip, Cleft Palate or Both: A longitudinal study kartoittanut halkion vaikutusta lasten ja nuorten minäkuvaan. Tutkimusaineiston perusteella sekä ulkonäköön että puheentuottamisen vaikeuksiin liittyvät seikat vaikuttavat negatiivisesti halkiopotilaiden itsetuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin yhä nykyäänkin. Menneinä vuosikymmeninä leikkaustekniikat ja kuntoutusmenetelmät ovat luonnollisesti olleet kehittymättömämpiä, joten on luultavaa että halkion vaikutukset henkilön myöhempään elämään ovat olleet dramaattisemmat.

Kommentit (0)
17.10.201511:10
1858
83

Suulakihalkio häiritsee elämää (lähinnä syömistä) noin vuoden ikään asti, jonka jälkeen se leikataan umpeen. Sen jälkeen siitä ei ole yleensä haittaa. Kovien konsonanttien ääntäminen voi olla vaikeaa ja siksi halkiolapset joutuvat useammin puheterapiaan.

Huulihalkiosta on kosmeettinen haitta joka tapauksesta riippuen voi seurata hautaa  asti, tai sitten häipyä parin vuoden ikään tullessa. Älylliseen kehitykseen tai "muusta maailmasta olemiseen" halkiot ei vaikuta.

Kommentit (0)

Vastauksesi