...

...

http://igs.kirjastot.fi/fi-FI/iGS/kysymykset/kysymys.aspx?ID=3b8d4119-46...

Kysymys koskee muitakin vastaavia tapauksia. Jos hyväksytään se että ihminen voi kuollessaan testamentata omaisuutensa jollekkin tai joillekkin niin miten sen voi riitauttaa? Jos testamentissa on todistajat ja sen on tehnyt lakimiehet niin millä periaatteella sen voi riitauttaa? Eikö tuollainen vie koko testamentin idean? Jos ihminen ei voi ollakkaan varma että omaisuus menee sille jolle se on testamentattu niin eihän koko testamentissa ole mitään järkeä.

Vastaus

Useat eri syyt voivat rajoittaa testamentin pätevyyttä. Testamentin tekijän lapsella tai lapsen jälkeläisillä eli rintaperillisillä on oikeus saada perinnöstä ns. lakiosa, joka on puolet perinnön arvosta. Jos testamentilla on säädetty toisin, se ei päde, ellei rintaperillinen jätä vaatimatta osuuttaan tai jollei rintaperillistä ole erikseen ole tehty perinnöttömäksi. Perinnöttömäksi tekemiselle pitää olla painavat syyt, kuten perittävän loukkaaminen tahallisella rikoksella.

Miksi sitten lainsäädäntö antaa oikeuden lakiosaan? Mieleen tulisi ainakin, että lakiosalla voidaan estää mielivaltainen perillisen kiristäminen uhkaamalla, ettei tämä saisi mitään osuutta perinnöstä. Kirjoista ja Aku Ankka -sarjakuvista tällainen on tuttua, mutta ei sellainen olisi varmasti mahdotonta tosielämässäkään. Toisaalta perinnöttömäksi tekeminen antaa mahdollisuuden estää perinnön siirtyminen, jos siihen on todella painavat perusteet eikä pelkkä perittävän oikullisuus. Erikseen vielä kielletään periminen, jos perijä on tappanut perijän.

Testamentilta edellytetään myös eräitä muotoseikkoja, joiden puuttuminen voi asettaa testamentin kyseenalaiseksi. Laki vaatii testamentille kaksi allekirjoituksellaan testamentin vahvistavaa todistajaa, mikä lienee ymmärrettävää, jotta testamentin väärentäminen ei olisi helppoa. Samasta syystä perittävän täytyy allekirjoittaa testamentti. Jos todistajien suhteen voidaan osoittaa jotakin ongelmaa, se saattaa mahdollistaa testamentin kumoamisen.

Testamentin voi saada pätemättömäksi, jos voi todistaa, että sen tekijä ei ollut järjissään testamentin tehdessään. Sama koskee testamenttia, johon sen tekijä on pakotettu tai taivuteltu käyttämällä hyväksi tämän ymmärtämättömyyttä. Loppujen lopuksi tuollaisten seikkojen todistaminen riippuu aina näytöstä ja siitä, miten vakuuttavaksi tuomioistuin katsoo näytön. Näistä syistä säädetään perintökaaren luvussa 13.

Perintöä koskevissa säädöksissä on siis lähtökohtana testamentin tekijän oma tahto, joskin lakiosa rajoittaa sitä. Testamentin pätevyyttä koskevissa kiistoissa lienee vain yleensä kyse siitä, mikä on sen tekijän todellinen tahto. Yleisesti ottaen luulisin, että jos testamentin tekee muotoseikkoja noudattaen ja niin sanotusti täysissä sielun ja ruumiin voimissa, voinee olla kohtuullisen luottavainen, että se pätee.

Testamentista voi lukea lisätietoa osoitteesta http://www.lakiopas.com/lakitietoa/testamentti/. Perintökaari löytyy kokonaisuudessaan Finlex-tietokannasta osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1965/19650040.

Kommentit (0)

Vastauksesi